Kwartierstaat van Trees de Vlaming

Generatie 1 (proband)

httpdocs/genealogie/daan_de_vlaming_15_01_1887.jpg httpdocs/genealogie/12974.015.jpg httpdocs/genealogie/penning_daniel.jpg httpdocs/genealogie/daan_de_vlaming__2__1887.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_daniel_de_vlaming___vd_spek.jpg httpdocs/genealogie/daniel_15_1_1887.jpg
1 daan de vlaming 15-01-1887
2 12974.015
3 Penning Daniel
4 Daan de Vlaming (2) 1887
5 Huwelijksakte Daniel de Vlaming - vd Spek
6 daniel 15-1-1887
httpdocs/genealogie/overlijden_daniel_de_vlaming_01_06_1953.jpg httpdocs/genealogie/bidprentje_daniel_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/trouwakte_daniel_de_vlaming_hj_vd_spek.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_daniel_de_vlaming_01_06_1953_2.jpg httpdocs/genealogie/rika_van_der_spek.jpg httpdocs/genealogie/geboorteakte_hendika_j_van_der_spek_1892.jpg
7 Overlijden Daniel de Vlaming 01-06-1953
8 Bidprentje Daniel de Vlaming
9 Trouwakte Daniel de Vlaming HJ vd Spek
10 Overlijden Daniel de Vlaming 01-06-1953-2
11 Rika van der Spek
12 Geboorteakte Hendika J van der Spek 1892
httpdocs/genealogie/rika_van_der_spek_8_7_1892.jpg httpdocs/genealogie/bidprentje_hendrika_johanna_van_der_spek.jpg
13 Rika van der Spek 8-7-1892
14 Bidprentje Hendrika Johanna van der Spek
1 Daniel de Vlaming (afb. 1 t/m 10), geboren op 15-01-1887 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: BS Rotterdam Akte Jaar 1887 Nummer b038v akte nr. 221]. Daniel is overleden op 01-06-1953 in Den Haag, 66 jaar oud (oorzaak: Hartaanval tijdens kaarten). Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1953 [bron: BS den Haag B1198]. Hij is begraven op 06-06-1953 in Den Haag.
Notitie bij overlijden van Daniel: R.K. Begraafplaats St. Barbara
Binkhorstlaan Den Haag
Beroep:
Meubelmaker (bij de fa Pander)
Religie:
NH/RK
Daniel trouwde, 34 jaar oud, op 10-08-1921 in Den Haag [bron: Den Haag BS A1198] met Hendrika Johanna (Rika) van der Spek (afb. 11 t/m 14), 29 jaar oud. Rika is geboren op 08-07-1892 in Den Haag, dochter van Willebrordus Franciscus van der Spek en Maria Theresia Eckhardt. Rika is overleden op 10-05-1981 in Arnhem, 88 jaar oud (oorzaak: Kanker). Zij is gecremeerd op 14-05-1981 in Arnhem.
Beroep:
linnennaaister   [bron: Trouwakte]
Religie:
RK
Kinderen van Daniel en Rika:
httpdocs/genealogie/dorothea_geertruida_28_05_1923.jpg httpdocs/genealogie/han_goofers_11_12_1919.jpg
15 Dorothea Geertruida 28-05-1923
16 Han Goofers 11-12-1919
I. Dorothea Geertruida (Thea) de Vlaming (afb. 15), geboren op 28-05-1923 in Den Haag. Thea trouwde, 22 jaar oud, op 31-08-1945 in Den Haag met Henri Jean Louis Goofers (afb. 16), 25 jaar oud. Henri is geboren op 11-12-1919 in Bandoeng (Indonesie). Henri is overleden op 05-12-2001 in Den Haag, 81 jaar oud.
httpdocs/genealogie/clementine_hendrika_09_06_1925.jpg httpdocs/genealogie/graf_clementine_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/bidprentje_clementine_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_clementine_hendrika_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/felix_rm_otten_15_02_1918.jpg
17 Clementine Hendrika 09-06-1925
18 Graf Clementine de Vlaming
19 Bidprentje Clementine de Vlaming
20 Overlijden Clementine Hendrika de Vlaming
21 Felix RM Otten 15-02-1918
II. Clementine Hendrika de Vlaming (afb. 17 t/m 20), geboren op 09-06-1925 in Den Haag. Clementine is overleden op 30-01-2008 in Arnhem, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Clementine: Begraafplaats Moscowa Waterbergseweg 18 Arnhem
Clementine trouwde, 28 jaar oud, op 24-10-1953 met Felix Raymundus Maria Otten (afb. 21), 35 jaar oud. Felix is geboren op 15-02-1918 in Bergh (Gld). Felix is overleden op 11-03-1998 in Arnhem, 80 jaar oud.
httpdocs/genealogie/theresia___petronella_17_12_1926.jpg httpdocs/genealogie/theresia_petronella_17_12_1926.jpg
22 Theresia - Petronella 17-12-1926
23 Theresia Petronella 17-12-1926
III. Theresia Petronella (Trees (Esther)) de Vlaming (afb. 22 en 23), geboren op 17-12-1926 in Den Haag.
Religie:
RK (RK Missie zuster Als RK-zuster de naam Esther aangenomen)   [bron: RK]
httpdocs/genealogie/willebrordus_f_de_v_17_12_1926.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_willibrordus_franciscus_de_vlaming_12_11_1943.jpg httpdocs/genealogie/bidprentje_wim_de_vlaming_17_12_1926.jpg httpdocs/genealogie/getuigschrift_wf_de_vlaming.jpg
24 Willebrordus F de V 17-12-1926
25 Overlijden Willibrordus Franciscus de Vlaming 12-11-1943
26 Bidprentje Wim de Vlaming 17-12-1926
27 Getuigschrift WF de Vlaming
IV. Willibrordus Franciscus (Wim) de Vlaming (afb. 24 t/m 27), geboren op 17-12-1926 in Den Haag. Wim is overleden op 12-11-1943 in Den Haag, 16 jaar oud (oorzaak: Diphterie).

Generatie 2 (ouders)

httpdocs/genealogie/daniel_de_vlaming_23_08_1855.jpg httpdocs/genealogie/geboorteakte_dani_l_de_vlaming_24_08_1855.jpg httpdocs/genealogie/gezinskaart_daniel_de_vlaming_23_08_1855.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_dani_l_en_jannetje_20_07_1876.jpg
28 Daniel de Vlaming 23-08-1855
29 Geboorteakte Danil de Vlaming 24-08-1855
30 Gezinskaart Daniel de Vlaming 23-08-1855
31 Huwelijksakte Danil en Jannetje 20-07-1876
2 Daniel de Vlaming (afb. 28, 29, 30, 31 en 30), geboren op 23-08-1855 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1855 [bron: BS Delfshaven 1855 Aktenummer: 117]. Daniel is overleden op 25-10-1921 in Rotterdam, 66 jaar oud. Daniel trouwde (2), 37 jaar oud, op 05-04-1893 [bron: Rotterdam Akte Jaar 1893 Nummer b087] met Pieternella Sophia (Fiet) den Bezemer (1854-1930), 38 jaar oud.
Hij trouwde (1), 20 jaar oud, op 20-07-1876 in Delfshaven met de 23-jarige Jannetje de Vlaming (zie 3 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Daniel en Jannetje: HUWELIJKSAKTE VAN DANIEL DE VLAMING EN JANNETJE DE VLAMING
Op heden, den twintigsten Juli achttien honderd zes en zeventig zijn voor ons Ondergeteekende,
Gerardus Bastianus van Buijl
Ambtenaar- van den Burgelijken Stand te Delfshaven verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan:
Daniel de Vlaming
oud twintig jaren, meubelmaker, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Jan de Vlaming, overleden, en van Christina Siegers, zonder beroep, wonende alhier en hierbij tegenwoordig, hare toestemming gevende.
en
Jannetje de Vlaming.
oud drie en twintig jaren -(volgens geboortedatum 22 jaren)- zonder beroep, geboren te Arnhem en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacob de Vlaming en Eesje Heijting, beiden overleden.
De afkondigingen van dit huwelijk hebben alhier op den negenden en zestienden dezer maand zonder stuiting plaats gehad.
En hebben zij aan ons overgelegd: hunne geboorte acten, afschrift der acte van overlijden van den vader des bruidegoms, acten van overlijden van de ouders der bruid, en bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
Wijders verklaren de comparanten bij deze te erkennen een kind genaamd Christina Jannette , alhier uit de tweede comparante geboren den achtsten april dezes jaars, blijkens hierbij overgelegd geboorte extract.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door den Echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van
Cornelis Siegers, oud een en zeventig jaren, waker en grootvader van den bruidegom, Gerrit van der Zudal oud vieren zestig Jaren, Gemeente bode, Adolph, Henri, Antine Algie oud vijf en twintig jaren, en Cornelis Martinus van Heijzelendoorn oud drie en dertig jaren, omstanderen ter secretarie, allen wonende alhier, de drie laatste geen bloed of aanverwanten van de comparanten.
En is hiervan deze acte opgemaakt, welke na gedane voorlezing, door de comparanten, de moeder van den
bruidegom, de getuigen, en ons is onderteekend.

w.g. D. de Vlaming J. de Vlaming

C. Siegers C. Siegers

G.v.d.Zudal
Algie
G.M. van Heijzelendoorn

G.B. van Buijl.
httpdocs/genealogie/geboorteakte_jannetje_de_vlaming_22_05_1853.jpg
32 Geboorteakte Jannetje de Vlaming 22-05-1853
3 Jannetje de Vlaming (afb. 32), geboren op 22-05-1853 in Arnhem. Jannetje is overleden op 09-04-1892 in Rotterdam, 38 jaar oud [bron: Rotterdam 1892 c138]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: BS Rotterdam 1892 akte nr. 1773].
Notitie bij Jannetje: Jannetje trekt in bij haar tante als Jacob haar vader en Eesje haar moeder zijn overleden
Neef en nicht zijn hier getrouwd
Daniel en Jacob wederzijdse vaders zijn broers
Kinderen uit dit huwelijk:
httpdocs/genealogie/geboorteakte_christina_janneta_de_vlaming_08_04_1876.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_christina_jannette_de_vlaming_19_03_1945.jpg httpdocs/genealogie/5449.002.jpg httpdocs/genealogie/5449.003.jpg httpdocs/genealogie/03_04_1902_van_den_hurk_de_vlaming.jpg
33 Geboorteakte Christina Janneta de Vlaming 08-04-1876
34 Overlijden Christina Jannette de Vlaming 19-03-1945
35 5449.002
36 5449.003
37 03-04-1902 van den Hurk de Vlaming
I. Christina Jannette (Stien) de Vlaming (afb. 33 t/m 37), geboren op 08-04-1876 in Delfshaven. Stien is overleden op 10-03-1945 om 06:00 in Den Haag, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1945. Stien trouwde, 25 jaar oud, op 02-04-1902 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1902 Nummer d37] met Nicolaas Johannes van der Hurk, 26 jaar oud. Nicolaas is geboren op 04-05-1875 in Den Haag.
httpdocs/genealogie/overlijden_jacobus_cornelis_de_vlaming_27_05_1937.jpg httpdocs/genealogie/jacob_cornelis_de_vlaming_diefstal.jpg httpdocs/genealogie/jacob_cornelis_de_vlaming_diefstal_1.jpg httpdocs/genealogie/12974.020.jpg
38 Overlijden Jacobus Cornelis de Vlaming 27-05-1937
39 Jacob Cornelis de Vlaming diefstal
40 Jacob Cornelis de Vlaming diefstal-1
41 12974.020
II. Jacob Cornelis de Vlaming (afb. 38 t/m 41), geboren op 17-04-1877 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: BS Rotterdam Akte Jaar 1877 Nummer b064v akte nr. 1745]. Jacob is overleden op 27-05-1937 in Den Haag, 60 jaar oud.
Beroep:
Kelner
httpdocs/genealogie/gezinskaart__0__hidderina_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/gezinskaart__1__hidderina_de_vlaming.jpg
42 Gezinskaart -0- Hidderina de Vlaming
43 Gezinskaart -1- Hidderina de Vlaming
III. Hidderina (Rien) de Vlaming (afb. 42 en 43), geboren op 21-02-1879 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1879 [bron: BS Delfshaven aktenr 85]. Rien is overleden op 26-04-1959, 80 jaar oud. Rien trouwde, 22 jaar oud, op 13-11-1901 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1901 Nummer l84v] met Dirk van Waardenberg, ongeveer 27 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1874 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: BS Rotterdam akte nr. 3145].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Rotterdam 1910 c196
IV. Eesje de Vlaming, geboren op 10-10-1880 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1880 [bron: BS Delfshaven Aktenummer: 459]. Eesje is overleden op 24-10-1951 in Rotterdam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Rotterdam 1951 b2-167v - 2074]. Eesje trouwde, 32 jaar oud, op 17-09-1913 in Rotterdam [bron: Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1913, Akte p2v] met Jacobus van der Pijl. Jacobus is geboren in Hellevoetsluis. Jacobus is overleden op 20-09-1939 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1939 d131].
httpdocs/genealogie/gezinskaart_cornelis_07_10_1882.jpg httpdocs/genealogie/gezinskaart_cornelis__2__07_10_1882.jpg httpdocs/genealogie/annajosephinaverhaar.jpg
44 gezinskaart-Cornelis 07-10-1882
45 gezinskaart-Cornelis (2) 07-10-1882
46 AnnaJosephinaVerhaar
V. Cornelis de Vlaming (afb. 44 en 45), geboren op 07-10-1882 in Delfshaven.
Beroep:
Metaaldraaier
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 15-01-1908 in Rotterdam met Anna Josephina Verhaar (afb. 46), 18 of 19 jaar oud. Anna is geboren in 1889 in Rotterdam, dochter van Jan Verhaar en Jacoba Cadee.
httpdocs/genealogie/gezinskaart_cornelis_van_der_wel.jpg httpdocs/genealogie/gezinskaart_eilderina_margaretha_de_vlaming_27_10_1884.jpg httpdocs/genealogie/gezinskaart__2__eilderina_margaretha_de_vlaming_27_10_1884.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_eilderina_margaretha_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/gezinskaart__3__eilderina_margaretha_de_vlaming_27_10_1884.jpg
47 gezinskaart-Cornelis van der Wel
48 Gezinskaart Eilderina Margaretha de Vlaming 27-10-1884
49 Gezinskaart -2- Eilderina Margaretha de Vlaming 27-10-1884
50 Overlijden Eilderina Margaretha de Vlaming
51 Gezinskaart -3- Eilderina Margaretha de Vlaming 27-10-1884
VI. Eilderdina Margaretha (Aal) de Vlaming (afb. 47 t/m 51), geboren op 27-12-1884 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1884 [bron: BS Delfshaven Aktenummer: 611]. Aal is overleden op 11-11-1948 in De Bilt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1948 [bron: BS De Bilt Aktenummer: 161].
Notitie bij overlijden van Aal: Toegangnr: 1221
Inventarisnr: 1434
Gemeente: De Bilt
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 161
Aal ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 22-05-1907 [bron: BS Rotterdam e100] met Cornelis van der Wel, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 23-11-1880 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1880 [bron: BS Rotterdam Aktenr 5276].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Vader Pieter Cornelis van der Wel
Moeder Johanna Christina van den Ende
Cornelis is overleden op 07-08-1949 in De Bilt, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1949 [bron: BS De Bilt Aktenummer: 111].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Toegangnr: 1221
Inventarisnr: 1435
Gemeente: De Bilt
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 111
Beroep:
Sergeant Konstabel
VII. Daniel de Vlaming, geboren op 15-01-1887 in Rotterdam (zie 1).
VIII. Jan de Vlaming, geboren op 16-06-1889 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: Opmerkingen akte nr. 3194
Bron Burgerlijke stand - Geboorte, Rotterdam, 1889, nummer d138
Jan is overleden op 17-09-1889 in Rotterdam, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: BS Rotterdam Akte Jaar 1889 Nummer d138 akte nr. 3493].

Generatie 3 (grootouders)

httpdocs/genealogie/huwelijksakte_jan_de_vlaming___christina_siegers.jpg httpdocs/genealogie/geboorteakte_jan_de_vlaming_31_07_1833.jpg
52 Huwelijksakte Jan de Vlaming - Christina Siegers
53 Geboorteakte Jan de Vlaming 31-07-1833
4 Jan de Vlaming (afb. 52 en 53), geboren op 31-07-1833 in Zoeterwoude. Jan is overleden in 1859, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: In dit gezin sterven in 1 maand 2 kinderen en de echtgenoot
De echtgenoot is op zee gebleven
geopereerd op schip en waarschijnlijk daaraan overleden
info: Theresia Petronella de Vlaming
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 06-04-1855 in Delfshaven [bron: BS Delfshaven 1855 Aktenummer: 4] met de 23-jarige
5 Christina Siegers, geboren op 07-02-1832 in Groningen. Christina is overleden op 01-01-1901 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Religie:
Luthers
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Daniel de Vlaming, geboren op 23-08-1855 in Delfshaven (zie 2).
II. Johannes Thomas de Vlaming, geboren op 23-08-1855 in Delfshaven.
httpdocs/genealogie/geboorteakte_cornelis_de_vlaming_27_12_1856.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_cornelis_de_vlaming_26_12_1859.jpg
54 Geboorteakte Cornelis de Vlaming 27-12-1856
55 Overlijden Cornelis de Vlaming 26-12-1859
III. Cornelis de Vlaming (afb. 54 en 55), geboren op 27-12-1856 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1856 [bron: BS Delfshaven aktenr 182]. Cornelis is overleden op 26-12-1859 in Delfshaven, 2 jaar oud.
httpdocs/genealogie/geboorteakte_jan_de_vlaming_18_02_1858.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_jan_de_vlaming_12_12_1859.jpg
56 Geboorteakte Jan de Vlaming 18-02-1858
57 Overlijden Jan de Vlaming 12-12-1859
IV. Jan de Vlaming (afb. 56 en 57), geboren op 18-02-1858 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1858 [bron: BS Delfshaven aktenr 27]. Jan is overleden op 11-12-1859 in Delfshaven, 1 jaar oud.
httpdocs/genealogie/geboorteakte_jacob_de_vlaming_12_06_1820.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_jacob_de_vlaming_09_05_1856.jpg httpdocs/genealogie/huwelijk_jacob_de_vlaming_eesje_heitink_27_09_1851.jpg
58 Geboorteakte Jacob de Vlaming 12-06-1820
59 Overlijden Jacob de Vlaming 09-05-1856
60 Huwelijk Jacob de Vlaming Eesje Heitink 27-09-1851
6 Jacob de Vlaming (afb. 58 t/m 60), geboren op 12-06-1820 om 23:00 in Aarlanderveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1820 [bron: BS geboorten Aarlanderveen 1817-1822 Aktenr 47]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Daniel de Vlaming (1796-1861) [zie 8] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Geboorteakte Aarlanderveen 1817-1822

bladzijde fol. 13
naam Jacob de Vlaming (zoon)
aktedatum 13-06-1820
geboortedatum 12-06-1820 om 23:00 uur te Aarlanderveen
vader Daniel de Vlaming (23 jaar, timmermansknecht, Aarlanderveen)
moeder Jannigje Zwaan
aangever Daniel de Vlaming, vader
getuige Jacobus Hermanus Lucas, 48 jaar, veldwachter, Aarlanderveen
2e getuige Jan Jz van Leeuwen, 32 jaar, schipper, Aarlanderveen
Jacob is overleden op 09-05-1856 om 01:00 in Arnhem, 35 jaar oud [bron: Archief Gelderland Arnhem 0207-391-274]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1856 [bron: BS Arnhem inv akte no. 274].
Notitie bij overlijden van Jacob: Ovenlijdensakte no. 274 - Gemeente Archief Arnhem.
Op heden den negenden Mei des jaars achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons,
Jan WiIlem Schiff,Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, verschenen:
Arend Vleeming oud negen en twintig jaren, van beroep huisschilder en Karel Willem Jansen oud acht en twintig jaren, van beroep metselaar, beiden alhier wonende, welke ons hebben verklaard, dat op Vrijdag, den negenden dezer maand, des morgens vroeg ten een ure,

JACOB DE VLAMING

geboren te Ade, gemeente Alkemade, wonende alhier, arbeider, echtgenoot van Eesje Heijting (Heitink), kunnende door de aangevers verder niets worden opgegeven.In den ouderdom van vijf en dertxg jaren en elf maanden, ten zijnen huize aan de Rietebeek, binnen deze gemeente is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die, na voorlezing door den eersten Comparant benevens ons is geteekend, hebben de tweede Comparant verklaard niet te kunnen schrijven.
w.g. A.Vleeming J .W.Schiff
Adres:
Rietebeek, Arnhem
Beroep:
Tuinman
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendrik de Vlaming (1851-1852) [zie 7,I]    [vader]
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 27-09-1851 in Didam [bron: Archief Gelderland 0207-5789-24] met de 22-jarige
httpdocs/genealogie/geboorteakte_eesje_heitink_05_03_1829.jpg
61 Geboorteakte Eesje Heitink 05-03-1829
7 Eesje Heitink (afb. 61), geboren op 05-03-1829 in Angerlo. Eesje is overleden vr 1875, ten hoogste 46 jaar oud.
Notitie bij Eesje: Waarschijnlijk van ongehuwde moeder
Kinderen uit dit huwelijk:
httpdocs/genealogie/geboorteakte_hendrik_de_vlaming_07_12_1851.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_hendrik_de_vlaming_23_07_1852.jpg
62 Geboorteakte Hendrik de Vlaming 07-12-1851
63 Overlijden Hendrik de Vlaming 23-07-1852
I. Hendrik de Vlaming (afb. 62 en 63), geboren op 07-12-1851 in Arnhem [bron: BS Arnhem aktenr 620]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Vlaming (1820-1856) [zie 6] [vader]. Hij is gedoopt op 08-12-1851 in Arnhem. Hendrik is overleden op 23-07-1852 in Arnhem, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1852 [bron: BS Arnhem inv 390 aktenr 272]. Hij is begraven in Arnhem.
II. Jannetje de Vlaming, geboren op 22-05-1853 in Arnhem (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

httpdocs/genealogie/daniel_de_vlaming_22_11_1796.jpg httpdocs/genealogie/doop_extract_daniel_de_vlaming_1818.jpg httpdocs/genealogie/ondertrouw_daniel_de_vlaming___jannetje_zwaan.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_dani_l_en_jannetje__1_.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_dani_l_en_jannetje__2_.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_daniel_de_vlaming_31_07_1861.jpg
64 Daniel de Vlaming 22-11-1796
65 Doop extract Daniel de Vlaming 1818
66 Ondertrouw Daniel de Vlaming - Jannetje Zwaan
67 Huwelijksakte Danil en Jannetje (1)
68 Huwelijksakte Danil en Jannetje (2)
69 Overlijden Daniel de Vlaming 31-07-1861
8 Daniel de Vlaming (afb. 64 t/m 69), geboren op 22-11-1796 in Zwammerdam. Hij is gedoopt op 27-11-1796 in Zwammerdam. Bij de doop van Daniel was de volgende getuige aanwezig: Kaatje van den Bijlard [zie 35,I] [tante moederszijde]. Daniel is overleden op 31-07-1861 in Leiderdorp, 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister van Leiderdorp, van 1844 tot 1865]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: 2347-1 1861/07/31 akte:37]. Bij de overlijdensaangifte van Daniel was de volgende getuige aanwezig: Teunis de Vlaming (1807-1888) [zie 17,VII] [broer].
Beroep:
vanaf 1840     Timmerman   [bron: Bevolkingsregister van Leiderdorp, van 1840 tot 1850]
Religies:
Nederlands Hervormd   [bron: Bevolkingsregister van Leiderdorp, van 1840 tot 1850]
Reformatorisch
Getuige bij:
overlijdensaangifte Gijsbert Zwaan
13-06-1820     geboorteaangifte Jacob de Vlaming (1820-1856) [zie 6]    [vader]   [bron: BS geboorten Aarlanderveen 1817-1822 Aktenr 47]
11-12-1822     geboorteaangifte Wouter de Vlaming (1822-1823) [zie 9,III]    [vader]   [bron: BS Aarlanderveen Geboorteakte 1817-1822]
08-01-1824     geboorteaangifte Wouter de Vlaming (1823-1823) [zie 9,IV]    [vader]   [bron: BS Aarlanderveen aktenr. 2 bladzijde fol. 1v]
05-10-1829     geboorteaangifte Jan de Vlaming (1829-1830) [zie 9,VII]    [vader]   [bron: BS Aarlanderveen aktenr 77]
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 25-10-1818 met de 24-jarige
httpdocs/genealogie/dopen_extract_jannetje_zwaan_1818.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_jannigje_zwaan_11_05_1864.jpg
70 Dopen extract Jannetje Zwaan 1818
71 Overlijden Jannigje Zwaan 11-05-1864
9 Jannigje Zwaan (afb. 70 en 71), geboren op 10-05-1794 in Oudshoorn. Jannigje is overleden op 11-05-1864 in Leiderdorp, 70 jaar oud.
Religie:
Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
httpdocs/genealogie/geboorteakte_pieter_de_vlaming_11_06_1819.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_pieter_de_vlaming___cornelia_de_haas.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_pieter_de_vlaming_14_09_1882.jpg httpdocs/genealogie/geboorteakte_cornelia_de_haas_18_11_1821.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_cornelia_de_haas_14_03_1889.jpg
72 Geboorteakte Pieter de Vlaming 11-06-1819
73 Huwelijksakte Pieter de Vlaming - Cornelia de Haas
74 Overlijden Pieter de Vlaming 14-09-1882
75 Geboorteakte Cornelia de Haas 18-11-1821
76 Overlijden Cornelia de Haas 14-03-1889
I. Pieter de Vlaming (afb. 72 t/m 74), geboren op 11-06-1819 in Alphen en Rietveld [bron: BS Alphen 1819 aktenr 28]. Pieter is overleden op 14-09-1882 in Krimpen aan de Lek, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1882 [bron: BS Krimpen aan de Lek Aktenr 25]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Wouter Jacobus de Vlaming (1852-1928) [zoon].
Volkstelling:
Volgens volkstelling 1839-1849 blz 53
woonachtig in Krimpen aan de Lek
hij was daar 24 jaar telling dus in 1843
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 08-02-1845 in Krimpen aan de Lek [bron: BS Krimpen aan de Lek Aktenr 1] met Cornelia de Haas (afb. 75 en 76), 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 18-11-1821 in Krimpen aan de Lek. Cornelia is overleden op 14-03-1889 in Krimpen aan de Lek, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1889 [bron: BS Krimpen aan de Lek Aktenr 11].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Vader Cornelis de Haas
Moeder Aletta Klein
II. Jacob de Vlaming, geboren op 12-06-1820 in Aarlanderveen (zie 6).
httpdocs/genealogie/geboorteakte_wouter_de_vlaming_10_12_1822.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_wouter_de_vlaming_03_03_1823.jpg
77 Geboorteakte Wouter de Vlaming 10-12-1822
78 Overlijden Wouter de Vlaming 03-03-1823
III. Wouter de Vlaming (afb. 77 en 78), geboren op 10-12-1822 om 13:00 in Aarlanderveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1822 [bron: BS Aarlanderveen Geboorteakte 1817-1822]. Bij de geboorteaangifte van Wouter was de volgende getuige aanwezig: Daniel de Vlaming (1796-1861) [zie 8] [vader]. Wouter is overleden op 03-03-1823 in Aarlanderveen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1823 [bron: BS Aarlanderveen aktenr 18].
httpdocs/genealogie/geboorteakte_wouter_de_vlaming_08_01_1824.jpg
79 Geboorteakte Wouter de Vlaming 08-01-1824
IV. Wouter de Vlaming (afb. 79 en 78), geboren op 08-01-1823 om 02:30 in Aarlanderveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1824 [bron: BS Aarlanderveen aktenr. 2 bladzijde fol. 1v]. Bij de geboorteaangifte van Wouter was de volgende getuige aanwezig: Daniel de Vlaming (1796-1861) [zie 8] [vader].
Notitie bij de geboorte van Wouter: getuige Leendert van Leeuwen Dzn, 23 jaar, bouwman, Aarlanderveen
2e getuige Jan van Leeuwen Jzn, 35 jaar, schipper, Aarlanderveen
Wouter is overleden op 03-03-1823 in Aarlanderveen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1823 [bron: BS Aarlanderveen 1823 aktenr 18].
httpdocs/genealogie/geboorteakte_johannes_de_vlaming_13_03_1826.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_johannes_de_vlaming_28_05_1861.jpg
80 Geboorteakte Johannes de Vlaming 13-03-1826
81 Overlijden Johannes de Vlaming 28-05-1861
V. Johannes de Vlaming (afb. 80 en 81), geboren op 13-03-1826 om 11:00 in Aarlanderveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1826 [bron: BS Aarlanderveen aktenr 30].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Geboorteakte Aarlanderveen 1823-1827

aktenummer 30
naam Johannis de Vlaming (zoon)
aktedatum
geboortedatum 13-03-1826 om 11:00 uur te Aarlanderveen Dorp nr. 107
vader Daniel de Vlaming (29 jaar, timmermansknecht, Aarlanderveen)
moeder Jannigje Zwaan (31 jaar)
aangever Daniel de Vlaming, vader
getuige Gerrit van der Meij, 39 jaar, bouwman, Aarlanderveen
2e getuige Dirk Oliemans, 32 jaar, koopman, Aarlanderveen
Johannes is overleden op 28-05-1861 in Leiderdorp, 35 jaar oud [bron: Overlijdensregister van Leiderdorp, van 1844 tot 1865]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: 2331-1 1861/05/28 akte:21- Leiden Akte Jaar 1861 Nummer 21]. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
Verver (2331-1 1861/05/28 akte:21)   [bron: Overlijdensregister van Leiderdorp, van 1844 tot 1865]
httpdocs/genealogie/geboorteakte_lijda_de_vlaming_02_04_1828.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_lijda_de_vlaming_17_11_1845.jpg
82 Geboorteakte Lijda de Vlaming 02-04-1828
83 Overlijden Lijda de Vlaming 17-11-1845
VI. Lijda de Vlaming (afb. 82 en 83), geboren op 02-04-1828 om 17:00 in Aarlanderveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1828 [bron: BS Aarlanderveen aktenr 28].
Notitie bij de geboorte van Lijda: Geboorteakte Aarlanderveen 1828-1832

aktenummer 28
naam Lijda de Vlaming (dochter)
aktedatum 03-04-1828
geboortedatum 02-04-1828 om 17:00 uur te Aarlanderveen
vader Daniel de Vlaming (49 jaar, timmermansknecht, Aarlanderveen)
moeder Jannetje Zwaan
aangever Daniel de Vlaming, vader
getuige Gerrit van der Meij, 38 jaar, bouwman, Aarlanderveen
2e getuige Pieter van Klaveren, 31 jaar, veldwachter, Aarlanderveen
Lijda is overleden op 17-11-1845 in Leiderdorp, 17 jaar oud [bron: Overlijdensregister van Leiderdorp, van 1844 tot 1865]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1845.
Adres:
Huis nr. 222   [bron: Overlijdensregister van Leiderdorp, van 1844 tot 1865]
httpdocs/genealogie/geboorteakte_jan_de_vlaming_4_10_1829.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_jan_de_vlaming_14_01_1830.jpg
84 Geboorteakte Jan de Vlaming 4-10-1829
85 Overlijden Jan de Vlaming 14-01-1830
VII. Jan de Vlaming (afb. 84 en 85), geboren op 04-10-1829 om 07:00 in Aarlanderveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1829 [bron: BS Aarlanderveen aktenr 77]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Daniel de Vlaming (1796-1861) [zie 8] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboorteakte Aarlanderveen 1828-1832

aktenummer 77
naam Jan de Vlaming (zoon)
aktedatum 05-10-1829
geboortedatum 04-10-1829 om 07:00 uur te Aarlanderveen
vader Daniel de Vlaming (32 jaar, timmermansknecht, Aarlanderveen)
moeder Jannigje Zwaan
aangever Daniel de Vlaming, vader
getuige Pieter Goor, 49 jaar, zonder beroep, Aarlanderveen
2e getuige Jan Kaptijn, 30 jaar, vleeshouwer, Aarlanderveen
Jan is overleden op 14-01-1830 in Aarlanderveen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1830 [bron: BS Aarlanderveen aktenr 8].
httpdocs/genealogie/geboorteakte_jannetje_de_vlaming_30_03_1832.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_jannetje_de_vlaming_19_08_1833.jpg
86 Geboorteakte Jannetje de Vlaming 30-03-1832
87 Overlijden Jannetje de Vlaming 19-08-1833
VIII. Jannetje de Vlaming (afb. 86 en 87), geboren op 30-03-1832 om 12:30 in Zoeterwoude [bron: BS Zoeterwoude Akte Jaar 1832 Nummer 28]. Jannetje is overleden op 19-08-1833 om 08:30 in Zoeterwoude, 1 jaar oud [bron: BS Zoeterwoude 1833 aktenr 46].
IX. Jan de Vlaming, geboren op 31-07-1833 in Zoeterwoude (zie 4).
httpdocs/genealogie/geboorteakte_leendert_de_vlaming_21_05_1835.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_leendert_de_vlaming_14_10_1835.jpg
88 Geboorteakte Leendert de Vlaming 21-05-1835
89 Overlijden Leendert de Vlaming 14-10-1835
X. Leendert de Vlaming (afb. 88 en 89), geboren op 21-05-1835 om 16:00 in Zoeterwoude. Leendert is overleden op 14-10-1835 om 06:00 in Zoeterwoude, 4 maanden oud [bron: BS Zoeterwoude 1835 aktenr 54].
Notitie bij overlijden van Leendert: 146 dagen oud. Leeftijd bij overlijden 5 maanden
10 Cornelis Siegers, geboren op 12-03-1805 in Groningen. Cornelis is overleden omstreeks 1877, ongeveer 72 jaar oud.
Beroep:
Schipper (Schipper op een tjalk genaamd de vrouwe Hidderiena)
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1831 in Delfshaven met de ongeveer 27-jarige
11 Hidderina Havinga, geboren op 21-07-1804 in Groningen. Hidderina is overleden op 24-06-1874 in Delfshaven, 69 jaar oud.
Religie:
  [bron: Luthers]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roelof Siegers, geboren op 21-04-1828 in Rotterdam. Roelof is overleden op 25-06-1881 in Rotterdam, 53 jaar oud.
II. Christina Siegers, geboren op 07-02-1832 in Groningen (zie 5).
12 Daniel de Vlaming (dezelfde als 8).
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 25-10-1818 met de 24-jarige
13 Jannigje Zwaan (dezelfde als 9).
15 Hendriena Heitink.
Kind van Hendriena uit onbekende relatie:
I. Eesje Heitink, geboren op 05-03-1829 in Angerlo (zie 7).

Generatie 5 (betovergrootouders)

httpdocs/genealogie/pieter_de_vlaming_27_11_1774.jpg httpdocs/genealogie/extract_overlijden_pieter_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/oat08243a001_zwammerdam.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_extract_pieter_de_vlaming_1831.jpg httpdocs/genealogie/huiseigenaren_zwammerdam_1826_1827.jpg httpdocs/genealogie/volkstelling_zwammerdam_1828_voorzijde.jpg
90 Pieter de Vlaming 27-11-1774
91 Extract overlijden Pieter de Vlaming
92 OAT08243A001 Zwammerdam
93 Overlijden extract Pieter de Vlaming 1831
94 Huiseigenaren Zwammerdam 1826-1827
95 Volkstelling Zwammerdam 1828 voorzijde
httpdocs/genealogie/ondertrouw_pieter.jpg httpdocs/genealogie/ondertrouw_pieter_de_vlaming_woutertje_zwammerdam.jpg httpdocs/genealogie/akte_van_overlijden_pieter_dv_in_1831.jpg
96 Ondertrouw Pieter
97 Ondertrouw Pieter de Vlaming Woutertje Zwammerdam
98 Akte-van-overlijden-Pieter-dV in 1831
16 Pieter de Vlaming (afb. 90 t/m 98), geboren op 26-11-1774 in Zwammerdam. Hij is gedoopt op 27-11-1774 in Zwammerdam. Pieter is overleden op 25-07-1831 om 07:00 in Zwammerdam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1831 [bron: BS Zwammerdam overlijden1812-1832 aktenummer 21]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Arij de Vlaming (1795-1875) [zie 17,I] [zoon].
Notitie bij overlijden van Pieter: No 21 Acte van Overlijden van Pieter de Vlaming
In het jaar achttien honderd een en dertig, den vijfentwintigsten
der maand Julij des middags ten twaalf ure
is voor ons Leendert Proos Hoogendijk Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zwammerdam, verschenen
Arie de Vlaming Huisschilder oud zes en dertig jaren
en Hendrik van Baarzel Zadelmaker oud zevenendertig jaren
wonende binnen dezelfde Gemeente
Welke ons heeft verklaard, dat , op heden Maandag den vijf en twintig
sten der maand July des morgens ten zeven ure
in het huis Wijk A no 2 binnen de Gemeente Zwammerdam,
is overleden
Pieter de Vlaming Echtgenoot van Woutertje van
den Bijlard oud zes envijftig jaren, geboren te
Zwammerdam, zoon van Ary de Vlaming en van
Jannetje Bushof, beide overleden
En hebben de Comparanten Zoon en getuige
van de overledene, deze acte van overlijden, na gedane voorlezing, met ons onderteekend.
A de Vlaming
HvBaarzel L Proos Hoogendijk
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notitie bij Pieter: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 32 folio 22v, 08-09-1798
--------------------------------------------------------------------------------
08-09-1798
Regest: Danil Vergunst, wonend te Aarlanderveen, Bouwe van Wijk, wonend te Alphen en Cornelis de Grauw, getrouwd met Geertje Rijneveld, weduwe en erfgename van Gijsbert Kop, wonend te Aarlanderveen, verkopen aan Anthonij Sam, wonend te Zwammerdam, een wagenhuis en erf, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de gemene Buurwijk, belend ten westen deels de voorgrond en verder het gevangenhuis en ten oosten Pieter de Vlaming; mede een houtloods, achter het gevangenhuis met een bleekveld. Koopsom 600 gulden.

vervolg a: folio 23v. 08-09-1798. Schuldbrief van voorgaande koop, groot 600 gulden.

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832
inventarisnummer 2001
aktenummer 14
naam Gijsbert van der Zwaan (zoon)
(82 jaar, arbeider, geboren te Bodegraven, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 19-07-1813
overlijdensdatum 18-07-1813 om 18:30 uur te Zwammerdam
vader van der Zwaan
overlevende echtgeno(o)t(e) Pleuntje Goedhart
aangever Anthonij Sam, 52 jaar, wagenmaker, Zwammerdam, schoonzoon
2e aangever Pieter de Vlaming, 39 jaar, schilder, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832

inventarisnummer 2001
aktenummer 6
naam Cornelia van der Ven (dochter)
(wonende te Ridderkerk)
aktedatum 31-01-1814
overlijdensdatum 29-01-1814 om 17:00 uur te Zwammerdam
vader van der Ven
aangever Cornelis Meerburg, 37 jaar, grossier, Zwammerdam, armmeester
2e aangever Pieter de Vlaming, 39 jaar, schilder, Zwammerdam


Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832

inventarisnummer 2001
aktenummer 13
naam Pleuntje Goethart (dochter)
(85 jaar, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 04-04-1814
overlijdensdatum 02-04-1814 om 14:00 uur te Zwammerdam
vader Goethart
vooroverleden partner Gijsbert van der Zwaan
aangever Antonie Sam, wagenmaker, Zwammerdam nr. 1, aanbehuwd zoon
2e aangever Simon Plessius, tuinman, Zwammerdam
3e aangever Pieter de Vlaming, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832

inventarisnummer 2001
aktenummer 25
naam Hillegond Sam (dochter)
(28 jaar, zonder beroep, geboren te Zwammerdam, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 14-11-1820
overlijdensdatum 13-11-1820 om 08:00 uur te Zwammerdam
vader Antonie Sam (Zwammerdam)
moeder Haasje van der Zwaan (Zwammerdam)
aangever Antonie Sam, 56 jaar, wagenmaker, Zwammerdam, vader
2e aangever Pieter de Vlaming, 45 jaar, verver, Zwammerdam
Adressen:
Handboogstraat, Amsterdam
Wijk A huisnummer 2, Zwammerdam   [bron: Overlijdensakte]
Beroep:
Huisschilder
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
overlijdensaangifte Cornelia van der Ven (ovl. 1814)
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1795 in Amsterdam met de 25-jarige Woutertje van den Bijlard. Pieter en Woutertje gingen op 17-04-1795 in Amsterdam in ondertrouw [bron: DTB 639, p.499].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Woutertje: Den 17 April 1795 499

Compareerden als vooren Pieter de Vlaming van Zwammerdam gezegd oud 21 jaren wn. Handboogstr:
Gead: met zijn vader Ary de Vlaming wn. te Zwammerdam
Woutertje van den Bijlart wn te Loosdrecht gezegd oud 26 jaren op ’t Rockin. ouders dood gead:
met haar Suster Catharina **van den Billart**. op de Haringstr

Versoekende hare drie Sondaagse uitroepingen, omme, naar deselve, de voorstrouwe te solemeniseren,
en in alles te voltrekken, so verre daar anders geen wettige verhinderinge voor en valle.
En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.


Pieter de Vlaming
Woutertien van den Bijlard

**zie verschrijving doopakte woutertje**
httpdocs/genealogie/doop_woutertje_1769.jpg httpdocs/genealogie/akte_van_overlijden_woutert_vdb_in_1837.jpg
99 Doop-woutertje-1769
100 Akte-van-overlijden-Woutert vdB in 1837
17 Woutertje van den Bijlard (afb. 99 en 100), geboren in Nieuw-Loosdrecht. Zij is gedoopt op 26-11-1769 in Nieuw-Loosdrecht.
Notitie bij de geboorte van Woutertje: Als doopgetuige staat Christientje van der Beek vermeld
Woutertje is overleden op 20-12-1837 om 07:00 in Zwammerdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1837 [bron: BS Zwammerdam overlijden 1833-1849 aktenr.43]. Bij de overlijdensaangifte van Woutertje was de volgende getuige aanwezig: Arij de Vlaming (1795-1875) [zie 17,I] [zoon].
Notitie bij overlijden van Woutertje: No 43 Acte van Overlijden van
Woutertje van den Bijlard
In het jaar achttien honderd een en dertig, den vijfentwintigsten
der maand December des voor middags, ten elf ure,
zijn voor ons Leendert Proos Hoogendijk Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zwammerdam, verschenen
Arie de Vlaming verwer en glazenmaker oud twee en veertig
jaren en Willem Roest wagenmaker oud twee en veertig jaren
wonende binnen dezelfde Gemeente
Welke ons hebben verklaard, dat , op heden Woensdag den twintigsten
sten dezer maand December des morgens ten zeven uren
in het huis Wijk A no 2 binnen de Gemeente Zwammerdam,
is overleden
Woutertje van den Bijlard weduwe van Pieter
de Vlaming oud acht en zestig jaren, geboren te Loosdrecht
dochter van Daniel van den Bijlard en van Aletta
van Koten beiden overleden
En hebben de Comparanten Zoon van de overledene en getuige
deze acte van overlijden, na gedane voorlezing, met ons onderteekend.
A de Vlaming
W Roest L Proos Hoogendijk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adressen:
Rockin, Amsterdam
Wijk A huisnummer 2, Zwammerdam   [bron: Acte van overlijden]
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
23-07-1809     doop Kaatje de Vlaming (1809-1877) [zie 17,IX]    [moeder]
Kinderen uit dit huwelijk:
httpdocs/genealogie/doop_arij_17_mei_1795.jpg httpdocs/genealogie/doop_extract_arij_de_vlaming_1795.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksaankondiging_ary_de_vlaming___antje_meerburg.jpg httpdocs/genealogie/huwelijk_arij_de_vlaming___antje_meerburg_1832.jpg httpdocs/genealogie/natonale_militie_ary_de_vlaming_1832.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_arij_en_antje_m__1_.jpg
101 Doop-Arij-17-mei-1795
102 Doop extract Arij de Vlaming 1795
103 Huwelijksaankondiging Ary de Vlaming - Antje Meerburg
104 Huwelijk Arij de Vlaming - Antje Meerburg 1832
105 Natonale Militie Ary de Vlaming 1832
106 Huwelijksakte Arij en Antje M (1)
httpdocs/genealogie/huwelijksakte_arij_en_antje_m__2_.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_arij_en_antje_m__3_.jpg httpdocs/genealogie/bevolkingsregister_alphen_1850_1862_s136.jpg httpdocs/genealogie/ary_de_vlaming_ovl_annonce.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_arie_de_vlaming_19_02_1875.jpg httpdocs/genealogie/bevolkingsregister_1835_1846.jpg
107 Huwelijksakte Arij en Antje M (2)
108 Huwelijksakte Arij en Antje M (3)
109 Bevolkingsregister-Alphen-1850-1862-S136
110 Ary de Vlaming ovl annonce
111 Overlijden Arie de Vlaming 19=02-1875
112 Bevolkingsregister 1835-1846
httpdocs/genealogie/doop_extract_antje_meerburg_1809.jpg httpdocs/genealogie/antje_meerburg_ovl.jpg httpdocs/genealogie/doopregister_antje_meerburg_1809_1.jpg
113 Doop extract Antje Meerburg 1809
114 Antje Meerburg ovl
115 Doopregister Antje Meerburg 1809-1
I. Arij de Vlaming (afb. 101 t/m 112), geboren op 04-05-1795 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 17-05-1795 in Amsterdam. Bij de doop van Arij waren de volgende getuigen aanwezig: Kaatje van den Bijlard [zie 35,I] [tante moederszijde] en Arij Pietersz. de Vlaming (1731-1796) [zie 32] [grootvader vaderszijde]. Arij is overleden op 19-02-1875 in Alphen, 79 jaar oud [bron: Alphen, bevolkingsregister 1870, deel 4 blz. 236]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1875 [bron: BS Alphen aktenr 25]. Bij de overlijdensaangifte van Arij was de volgende getuige aanwezig: Daniel de Vlaming (1837-1901) [zoon].
Notitie bij Arij: Alphen, Huwelijksakte 25-05-1828 nr. 11
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Johannes van den Bos
(25 jaar, rietdekker, geboren te Alphen 19-06-1802, gedoopt 27-06-1802 te Alphen, wonende te Alphen)
vader bruidegom: Joris van den Bos (rietdekker, Alphen)
moeder bruidegom: Grietje van Leeuwen (overleden 26-02-1812 te Alphen)
Bruid: Immigje Vonk
(20 jaar, zonder beroep, geboren te Reeuwijk gedoopt 01-11-1807 te Reeuwijk, wonende te Aarlanderveen, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid: Arij Vonk (baggerman, Sluipwijk)
moeder bruid: Cornelia de Veerman (Sluipwijk)

Getuigen:
getuige 1: Sijmen Vermeul, 62 jaar, timmerman, Alphen
getuige 2: Jan Butterman, 27 jaar, boerenknecht, Alphen
getuige 3: Arie de Vlaming, 33 jaar, verver, Zwammerdam
getuige 4: Teunis van Son, 28 jaar, zonder beroep, Alphen

afkondigingen 11-05-1828 en 18-05-1828 te Alphen en Aarlanderveen

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1812-1832

inventarisnummer 2001
aktenummer 10
naam Antje Snel (dochter)
(3 dagen, geboren te Zwammerdam, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 13-03-1826
overlijdensdatum 12-03-1826 om 05:00 uur te Zwammerdam
vader Willem Snel
moeder Willemijntje Boland (Zwammerdam)
aangever Willem Snel, 38 jaar, tuinman, Zwammerdam, vader
2e aangever Arie de Vlaming, 30 jaar, verver, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1833-1849

inventarisnummer 2002
aktenummer 6
naam Marrigje Zaal (dochter)
(34 jaar, geboren te Aarlanderveen, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 03-03-1843
overlijdensdatum 02-03-1843 om 16:00 uur te Zwammerdam
vader Cornelis Zaal (watermolenaar, Aarlanderveen)
moeder Rijna Blom (Aarlanderveen)
overlevende echtgeno(o)t(e) Jan Arnout
aangever Jan Arnout, 41 jaar, kleermaker, Zwammerdam, echtgenoot
2e aangever Arie de Vlaming, 47 jaar, verver en glazenmaker, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1833-1849

inventarisnummer 2002
aktenummer 2
naam Elsje Arnout (dochter)
(6 jaar 6 maanden, geboren te Aarlanderveen, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 12-02-1844
overlijdensdatum 11-02-1844 om 11:00 uur te Zwammerdam
vader Jan Arnout
moeder Marrigje Zaal (overleden)
aangever Jan Arnout, 41 jaar, kleermaker, Zwammerdam, vader
2e aangever Arie de Vlaming, 48 jaar, verver en glazenmaker, Zwammerdam

Burgerlijke stand - overlijden Zwammerdam 1833-1849

inventarisnummer 2002
aktenummer 9
naam Melchior Arnout (zoon)
(7 weken, geboren te Zwammerdam, wonende te Zwammerdam)
aktedatum 03-03-1845
overlijdensdatum 02-03-1845 om 21:00 uur te Zwammerdam
vader Jan Arnout
moeder Lijsje Kruif (Zwammerdam)
aangever Jan Arnout, 43 jaar, kleermaker, Zwammerdam, vader
2e aangever Arie de Vlaming, 49 jaar, verver en glazenmaker, Zwammerdam
Adressen:
vanaf 1850     Wijk S huisnummer 62   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1850, deel S blz. 136]
vanaf 1862     Wijk G huisnummer 275   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1862, deel 5 blz. 132]
vanaf 1870     Wijk G huisnummer 286   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1870, deel 4 blz. 236]
Beroepen:
Verver
vanaf 1850     Schilder   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1850, deel S blz. 136]
vanaf 1862     Verver   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1862, deel 5 blz. 132]
Religie:
Nederlands Hervormd (Gedoopt door Ds Hillebrandus Mentes)
Getuige bij:
25-07-1831     overlijdensaangifte Pieter de Vlaming (1774-1831) [zie 16]    [zoon]   [bron: BS Zwammerdam overlijden1812-1832 aktenummer 21]
23-07-1832     geboorteaangifte Antje de Vlaming (1832-1832)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam aktenr. 23]
04-09-1832     overlijdensaangifte Antje de Vlaming (1832-1832)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam overlijden1812-1832 aktenummer 20]
03-08-1833     geboorteaangifte Pieter de Vlaming (1833-1837)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam 1829-1844 aktenr. 27 inventarisnummer 199]
09-09-1834     geboorteaangifte Cornelis de Vlaming (1834-1887)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam 1829-1844 Aktenummer: 32 inventarisnummer 199]
07-12-1835     geboorteaangifte Antje de Vlaming (1835-1836)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam aktenr. 40]
06-10-1836     overlijdensaangifte Antje de Vlaming (1835-1836)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam inv 2002 aktenr 27]
03-04-1837     geboorteaangifte Daniel de Vlaming (1837-1901)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam 1829-1844 aktenr. 17 inventarisnummer 199]
30-05-1837     overlijdensaangifte Pieter de Vlaming (1833-1837)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam inv 2002 aktenr 22]
20-12-1837     overlijdensaangifte Woutertje van den Bijlard (1769-1837) [zie 17]    [zoon]   [bron: BS Zwammerdam overlijden 1833-1849 aktenr.43]
14-06-1839     huwelijk Dirk van Kleef (geb. 1796) en Lijda de Vlaming (1801-na 1868) [zie 17,IV]    [broer bruid]
11-11-1840     geboorteaangifte Antje de Vlaming (1840-1843)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam aktenr. 45 inventarisnummer 199]
29-01-1844     geboorteaangifte Pieter de Vlaming (1844-1845)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam inv 199 aktenr 5]
28-06-1845     overlijdensaangifte Pieter de Vlaming (1844-1845)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam overlijden 1833-1849 aktenr.21]
01-07-1850     overlijdensaangifte Antje de Vlaming (1849-1850)    [vader]   [bron: BS Zwammerdam inventnr 2003 aktenr 20]
27-11-1852     geboorteaangifte Pieter de Vlaming (1852-1854)    [vader]   [bron: Zwammerdam geboorten 1852-49 aktenummer 49 inventarisnummer 199]
Arij trouwde, 36 jaar oud, op 17-03-1832 in Zwammerdam met Antje Meerburg (afb. 113 t/m 115), 22 jaar oud. Antje is geboren op 16-05-1809 in Alphen, dochter van Cornelis Meerburg en Antje Roest. Antje is overleden op 24-11-1887 in Alphen, 78 jaar oud [bron: Alphen, bevolkingsregister 1880, deel 1 blz. 87 deel 7 blz. 133]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1887 [bron: BS Alphen aktenr 90].
Adressen:
vanaf 1850     Wijk S huisnummer 62   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1850, deel S blz. 136]
vanaf 1862     Wijk G huisnummer 275   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1862, deel 5 blz. 132]
vanaf 1870     Wijk G huisnummer 286   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1870, deel 4 blz. 236]
vanaf 1880     Wijk D huisnummer 29, 200 (weeshuis) (wed. Arij de Vlaming Hier overleden)   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1880, deel 1 blz. 87 deel 7 blz. 133]
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: Alphen, bevolkingsregister 1850, deel S blz. 136]
II. Daniel de Vlaming, geboren op 22-11-1796 in Zwammerdam (zie 8).
httpdocs/genealogie/jannetje_de_vlaming_08_08_1798.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_willem_spijker_en_jannetje__1_.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_jannetje_de_vlaming_17_08_1882.jpg
116 Jannetje de Vlaming 08-08-1798
117 Huwelijksakte Willem Spijker en Jannetje (1)
118 Overlijden Jannetje de Vlaming 17-08-1882
III. Jannetje de Vlaming (afb. 116 t/m 118), geboren op 08-08-1798 in Zwammerdam. Zij is gedoopt op 12-08-1798 in Zwammerdam. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Johanna de Vlaming (1765-1814) [zie 33,VIII] [tante vaderszijde]. Jannetje is overleden op 17-08-1882 om 19:00 in Nieuwveen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1882 [bron: BS Nieuwveen 1873-1882 aktenr 26]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jan Spijker (1833-1908) [zoon].
Notitie bij Jannetje: wijkregister Noord-W Waddinxveen 1839

inventarisnummer 2100
naam Jannetje de Vlaming
geboren Zwammerdam
adres 3 / 67
kerk nh
bron ac35
annotatie (42 jr)

wijkregister Noord-W Waddinxveen 1841

inventarisnummer 2103
naam Jannetje de Vlaming
geboren Zwammerdam
adres 3 / 67
kerk nh
bron ac35
annotatie (41 jr)

bevolkingsregister 1861-1875 Nieuwveen

deel 1
naam Jannetje de Vlaming
partner Willem Spijker
geboren 12-08-1798 te Zwammerdam
adres 14a
kerk NH
Adres:
Wijk 3 huisnummer 67   [bron: Wijkregister 1839 Waddinxveen (microfiches: BR 748)]
Religie:
Nederlands Hervormd   [bron: Bron: Wijkregister 1839 Waddinxveen (microfiches: BR 748)]
Documenten:
Wijkregister 1839 Waddinxveen (microfiches: BR 748)
Wijkregister 1841 Waddinxveen (microfiches: BR 748)
  [bron: Wijkregisters Waddinxveen]
Jannetje trouwde met Willem Spijker.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Willem: bevolkingsregister 1861-1875 Nieuwveen

deel 1
naam Willem Spijker
partner Jannetje de Vlaming
geboren 16-09-1798 te Alphen
adres 14a
kerk Rem
beroep metselaarsknecht

bevolkingsregister 1875-1885 Nieuwveen

deel 3
naam Jannetje de Vlaming
partner weduwe van W. Spijker
geboren 12-08-1798 te Nieuwveen
adres 4
kerk NH

bevolkingsregister 1875-1885 Nieuwveen

deel 3
naam Jannetje de Vlaming
partner Willem Spijker
geboren 12-08-1798 te Zwammerdam
adres 116b
kerk NH
Willem is geboren op 16-09-1798 in Alphen. Hij is gedoopt op 23-09-1798 in Zwammerdam. Willem is overleden op 24-10-1877 om 15:00 in Nieuwveen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1877 [bron: BS Nieuwveen 1873-1882].
Notitie bij overlijden van Willem: Burgerlijke stand - overlijden Nieuwveen 1873-1882

aktenummer 46
naam Willem Spijker (zoon)
(79 jaar, timmerman, geboren te Alphen)
aktedatum 25-10-1877
overlijdensdatum 24-10-1877 om 15:00 uur te Nieuwveen
vader Klaas Spijker (overleden)
moeder Johanna van Staveren (overleden)
overlevende echtgeno(o)t(e) Jannetje de Vlaming
aangever Jan Spijker, 46 jaar, timmerman, Nieuwveen, zoon
2e aangever Leonardus Johannes Rekelhof, 45 jaar, arbeider, Nieuwveen
Notitie bij Willem: Bron Waddinxveen; bevolkingsregister 1849 - 1863
Bladzijde 297
Gezin
- hoofdbewoner: Willem Spijker (geh.; geb. 16-09-1798 te Boskoop) (arbeider; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- vrouw: Jannigje de Vlaming (geh.; geb. 12-08-1798 te Zwammerdam) (z.b.; ger) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- kind: Pieter Spijker (ongeh.; geb. 12-04-1828 te Boskoop) (metselaar; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- kind: Jan Spijker (ongeh.; geb. 09-03-1836 te Noord-Waddinxveen) (timmermansleerling; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- kind: Klaasje Spijker (ongeh.; geb. 06-08-1825 te Boskoop) (z.b.; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop)
- kind: Johanna Spijker (ongeh.; geb. ..-01-1838 te Noord-Waddinxveen) (dienstbode; rem) (komt 01-05-1850 uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop) 11-04-1853 tijdelijk te Boskoop
- kind: Wouterina Spijker (ongeh.; geb. ..-12-1843 te Noord-Waddinxveen) (dienstbode; rem) (komt uit Boskoop; vertr. 28-02-1854 naar Boskoop) 11-04-1853 tijdelijk te Boskoop
Plaatsnaam Waddinxveen
Adres:
Wijk 3 huisnummer 67   [bron: Wijkregister 1839 Waddinxveen (microfiches: BR 748)]
Beroepen:
Timmerman   [bron: Overlijdensakte]
Metselaarsknecht   [bron: BS Waddinxveen Aktenr. 1]
Religie:
Remonstrants   [bron: Wijkregister 1839 Waddinxveen (microfiches: BR 748)]
Documenten:
Naam: Willem Spijker
Wijk/huisnr: 3 / 67
Leeftijd: 40
Geb.plaats: Alphen
Kerk: rem
  [bron: Wijkregister Waddinxveen]
Getuige bij:
14-06-1839     huwelijk Dirk van Kleef (geb. 1796) en Lijda de Vlaming (1801-na 1868) [zie 17,IV]    [zwager bruid]
httpdocs/genealogie/lijda_de_vlaming_08_06_1801.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_lijda_de_vlaming___dirk_van_kleef.jpg httpdocs/genealogie/huwelijkse_bijlage_lijda_de_vlaming_14_juni_1839.jpg
119 Lijda de Vlaming 08-06-1801
120 Huwelijksakte Lijda de Vlaming - Dirk van Kleef
121 Huwelijkse bijlage Lijda de Vlaming 14 juni 1839
IV. Lijda de Vlaming (afb. 119 t/m 121), geboren op 08-06-1801 in Zwammerdam. Zij is gedoopt op 14-06-1801 in Zwammerdam. Bij de doop van Lijda was de volgende getuige aanwezig: Kaatje van den Bijlard [zie 35,I] [tante moederszijde]. Lijda is overleden na 1868, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij Lijda: wijkregister Noord-W Waddinxveen 1839

inventarisnummer 2100
naam Lijdia de Vlaming
geboren Zwammerdam
adres 3 / 67
kerk nh
bron ac35
annotatie (37 jr)
Adres:
1839     Wijk 3 huisnummer 67   [bron: Wijkregister 1839 Waddinxveen (microfiches: BR 748)]
Religies:
Nederlands Hervormd
1839     Nederlands Hervormd   [bron: Wijkregister 1839 Waddinxveen (microfiches: BR 748)]
Lijda trouwde, 38 jaar oud, op 14-06-1839 in Boskoop met Dirk van Kleef, 42 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lijda en Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Arij de Vlaming (1795-1875) [zie 17,I] [broer bruid] en Willem Spijker (1798-1877) [zie 17,III] [zwager bruid]. Dirk is geboren op 16-12-1796 in Boskoop.
Getuige bij:
12-12-1840     geboorteaangifte Jan van Kleef (1840-1868)    [vader]   [bron: BS Geboorte, Boskoop, 12 december 1840, aktenummer 67]
httpdocs/genealogie/johannes_hendricus_de_vlaming_29_05_1803.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_jh_devlaming___arendje_van_oosten.jpg httpdocs/genealogie/johannes_hendricus_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/johannes_hendricus_de_vlaming_nationale_militie.jpg httpdocs/genealogie/johannes_hendricus_de_vlaming_huwelijksconsent.jpg httpdocs/genealogie/johannes_hendricus_de_vlaming_bewijs_van_echtheid.jpg
122 Johannes Hendricus de Vlaming 29-05-1803
123 Huwelijksakte JH deVlaming - Arendje van Oosten
124 Johannes Hendricus de Vlaming
125 Johannes Hendricus de Vlaming-nationale militie
126 Johannes Hendricus de Vlaming huwelijksconsent
127 Johannes Hendricus de Vlaming bewijs van echtheid
httpdocs/genealogie/johannes_hendricus_de_vlaming__register.jpg httpdocs/genealogie/johannes_hendricus_de_vlaming__register_2.jpg httpdocs/genealogie/arendjevan_oosten_geboorte_extract.jpg
128 Johannes Hendricus de Vlaming--register
129 Johannes Hendricus de Vlaming--register-2
130 arendjevan Oosten geboorte extract
V. Johannes Hendrikus de Vlaming (afb. 122 t/m 129), geboren op 29-05-1803 in Zwammerdam. Hij is gedoopt op 05-06-1803 in Zwammerdam. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Hendrina de Vlaming (1763-1822) [zie 33,I] [tante vaderszijde]. Johannes is overleden op 11-07-1883 in Rotterdam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: BS Rotterdam akte nr. 2589].
Beroep:
Schilder (Beroep vermeld in huwelijksacte)
Religie:
Nederlands Hervormd
Johannes trouwde, 39 jaar oud, op 08-06-1842 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1842 Nummer a163v] met Arendje van Oosten (afb. 130), 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Arendje: Bruidegom Johannes Hendricus de Vlaming , Zwammerdam , 39
Vader Pieter de Vlaming
Moeder Woutertje van den Bijlard
Bruid Arendje van Oosten , Rotterdam , 27
Vader Abram van Oosten
Moeder Adriana van Spronsen

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 08-06-1842
Arendje is geboren op 15-04-1815 in Monster, dochter van Abram van Oosten en Adriana van Spronsen. Arendje is overleden op 11-09-1871 in Rotterdam, 56 jaar oud.
httpdocs/genealogie/jan_de_vlaming_30_01_1805.jpg
131 Jan de Vlaming 30-01-1805
VI. Jan de Vlaming (afb. 131), geboren op 30-01-1805 in Zwammerdam. Hij is gedoopt op 03-02-1805 in Zwammerdam. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johanna de Vlaming (1765-1814) [zie 33,VIII] [tante vaderszijde].
Religie:
Nederlands Hervormd
httpdocs/genealogie/huwelijksakte_teunis_en_aaltje__1_.jpg httpdocs/genealogie/teunis_de_vlaming_ovl_1888.jpg httpdocs/genealogie/dankannonce_50_jaar_huwelijk_t_de_vlaming_hoedeman.jpg httpdocs/genealogie/dankannonce_50_jaar_huwelijk_t_de_vlaming_hoedeman_2.jpg httpdocs/genealogie/50_jaar_huwelijk_t_de_vlaming_hoedeman.jpg httpdocs/genealogie/huwelijksakte_teunis_en_aaltje__2_.jpg
132 Huwelijksakte Teunis en Aaltje (1)
133 Teunis de Vlaming ovl 1888
134 dankannonce 50-jaar huwelijk T de Vlaming-Hoedeman
135 dankannonce 50-jaar huwelijk T de Vlaming-Hoedeman 2
136 50-jaar huwelijk T de Vlaming-Hoedeman
137 Huwelijksakte Teunis en Aaltje (2)
httpdocs/genealogie/geboorte_teunis_02_02_1807.jpg httpdocs/genealogie/geboorte_aaltje_hoedeman_11_11_1804.jpg
138 geboorte Teunis 02-02-1807
139 Geboorte Aaltje Hoedeman 11-11-1804
VII. Teunis de Vlaming (afb. 132 t/m 138), geboren op 02-02-1807 in Zwammerdam. Hij is gedoopt op 08-02-1807 in Zwammerdam. Bij de doop van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Kaatje van den Bijlard [zie 35,I] [tante moederszijde]. Teunis is overleden op 13-01-1888 om 21:30 in Koudekerk, 80 jaar oud [bron: Koudekerk overlijden 14-01-1888 aktenr 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1888 [bron: Koudekerk overlijden 14-01-1888 aktenr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Vlaming (1835-1928) [zoon].
Notitie bij Teunis: Koudekerk, Huwelijksakte 19-07-1840 nr. 7
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Hendrik Klaarenbeek
(56 jaar, schipper, geboren te Utrecht, wonende op zijn schip, thans verblijfhoudende te Koudekerk, de bruidegom kan niet schrijven)
relatie bruidegom: weduwnaar van Cornelia de Koster
vader bruidegom: Gerrit Klaarenbeek (overleden)
moeder bruidegom: Maria Klaarenbeek (overleden)
Bruid: Celia Eberlij
(52 jaar, dienstbaar, geboren te Leiden, wonende te Koudekerk)
relatie bruid: weduwe van Leendert den Broeder
vader bruid: Andreas Eberlij (overleden)
moeder bruid: Johanna van Dijk (overleden)

Getuigen:
getuige 1: Jan Kluis, 66 jaar, timmermansknecht, Koudekerk
getuige 2: Willem van Egmond, 48 jaar, logementhouder, Koudekerk
getuige 3: Reijer Vuik, 34 jaar, veldwachter, Koudekerk
getuige 4: Teunis de Vlaming, 33 jaar, verver, Koudekerk

afkondigingen 05-07-1840 en 12-07-1840 te Koudekerk
Opmerking: in overlijdensakte van Leendert den Broeder staat Celia Eberlij abusievelijk vermeld als Celia Ebarl


Bruidegom: Jan de Jong
(34 jaar, arbeider, geboren te Hazerswoude, wonende te Koudekerk)
relatie bruidegom: weduwnaar van Antje de Leen
vader bruidegom: Arij de Jong (arbeider, Hazerswoude)
moeder bruidegom: Trijntje Broer (zonder beroep, Hazerswoude)
Bruid: Neeltje Ravensbergen
(26 jaar, dienstbode, geboren te Alphen, wonende te Leiderdorp, onlangs te Hazerswoude, de bruid kan niet schrijven)
relatie bruid: weduwe van Willem van Bergen
vader bruid: Dirk Ravensbergen (arbeider, Alphen)
moeder bruid: Neeltje de Graaf (zonder beroep, Alphen)

Getuigen:
getuige 1: Pieter Petri, 58 jaar, kuiper, Koudekerk
getuige 2: Reijer Vuik, 44 jaar, veldwachter, Koudekerk
getuige 3: Teunis de Vlaming, 43 jaar, verver, Koudekerk
getuige 4: Jan van Heijningen, 27 jaar, smid, Koudekerk

afkondigingen 03-11-1850 en 10-11-1850 te Koudekerk, Leiderdorp en Hazerswoude

Burgerlijke stand - huwelijken Koudekerk aan den Rijn 1853-1862

aktenummer 9
aktedatum 16-10-1853
bruidegom Hendrikus Ammerlaan
(25 jaar, koopman, geboren te Hazerswoude, wonende te Hazerswoude)
vader bruidegom Cornelis Ammerlaan (watermolenaar, Hazerswoude)
moeder bruidegom Joanna Clemens (zonder beroep, Hazerswoude)
bruid Johanna Verwoert
(26 jaar, naaister, geboren te Broek, wonende te Koudekerk, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid Gerrit Verwoert (zonder beroep, Koudekerk)
moeder bruid Lena Vergunst (zonder beroep, Koudekerk)
getuige Evert Verwoerd, 24 jaar, koetsier, Koudekerk, broer bruid
2e getuige Reijer Vuik, 48 jaar, veldwachter, Koudekerk
3e getuige Teunis de Vlaming, 46 jaar, verversknecht, Koudekerk
4e getuige Teunis Roos, 45 jaar, arbeider, Koudekerk
annotatie afkondigingen 02-10-1853 en 09-10-1853 te Koudekerk en Hazerswoude


Burgerlijke stand - huwelijken Koudekerk aan den Rijn 1853-1862

aktenummer 14
aktedatum 01-07-1855
bruidegom Antonie van der Laken
(29 jaar, timmermansknecht, geboren te Koudekerk, wonende te Koudekerk)
moeder bruidegom Christina van der Laken (zonder beroep, Koudekerk)
bruid Cornelia Groen
(21 jaar, zonder beroep, geboren te Woubrugge, wonende te Koudekerk, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid Kornelis Groen (vleeshouwer, Koudekerk)
moeder bruid Jacoba van Vliet (zonder beroep, Koudekerk)
getuige Jacobus van Vliet, 28 jaar, tuinman, Woubrugge, oom bruid
2e getuige Teunis de Vlaming, 48 jaar, verversknecht, Koudekerk
3e getuige Filippus la Pair, 47 jaar, klompenmaker, Koudekerk
4e getuige Hendrik Meiijer, 38 jaar, arbeider, Koudekerk
annotatie afkondigingen 17-06-1855 en 24-06-1855 te Koudekerk
Beroepen:
Tuinman (Wordt vermeld op overlijdensakte van Helmert de Vlaming 1830-1881)   [bron: BS Schiedam]
Vormersknecht
Verver en Glazenmaker   [bron: Koudekerk overlijden akte nr 11]
Winkelier   [bron: Koudekerk overlijden 05-10-1883 - 22]
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
overlijdensaangifte Daniel de Vlaming (1796-1861) [zie 8]    [broer]   [bron: 2347-1 1861/07/31 akte:37]
30-09-1833     overlijdensaangifte Pietje Aletta de Vlaming (1833-1833)    [vader]   [bron: Koudekerk overlijdens akte nr 27]
31-07-1834     overlijdensaangifte Petronella de Vlaming (1834-1834)    [vader]   [bron: Koudekerk overlijden akte nr 11]
08-01-1838     geboorteaangifte Jan de Vlaming (1838-vr 1846)    [vader]   [bron: BS Koudekerk geboorten 1838 aktenr 2]
12-08-1844     geboorteaangifte Aletta de Vlaming (1844-1890)    [vader]   [bron: BS Koudekerk geboorten 1844 aktenr 39]
24-11-1861     huwelijk Helmert de Vlaming (1830-1881) en Joanna Catharina Schleiffer (1833-1911)    [vader bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand - huwelijken Koudekerk aan den Rijn 1853-1862 aktenr 16]
Teunis trouwde, 22 jaar oud, op 31-01-1830 in Koudekerk [bron: BS Koudekerk, Huwelijksakte 31-01-1830 nr. 1] met Aaltje Hoedeman (afb. 139), 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Aaltje: Koudekerk, Huwelijksakte 31-01-1830 nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------

Bruidegom: Teunis de Vlaming
(23 jaar, huisschilder, geboren te Zwammerdam 02-02-1807, wonende te Zwammerdam, onlangs te Hazerswoude)
vader bruidegom: Pieter de Vlaming (huisschilder en glazenmaker, Zwammerdam)
moeder bruidegom: Woutertje van den Bijlard (Zwammerdam)
Bruid: Aaltje Hoedeman
(25 jaar, zonder beroep, geboren te Jutphaas gedoopt 11-11-1804, wonende te Koudekerk, de bruid kan niet schrijven)
vader bruid: Helmert Hoedeman (overleden 28-12-1814 te Jutphaas)
moeder bruid: Aletta van Dijk (werkster, Jutphaas)

Getuigen:
getuige 1: Johannes Kornelis Zwanenburg, 62 jaar, veldwachter, Koudekerk
getuige 2: Willem van Egmond, 37 jaar, herbergier, Koudekerk
getuige 3: Jan van Klaveren, 37 jaar, vleeshouwer, Koudekerk
getuige 4: Jan Arijzee, 28 jaar, zonder beroep, Koudekerk

afkondigingen 17-01-1830 en 24-01-1830 te Koudekerk, Zwammerdam en Hazerswoude
Aaltje is geboren op 11-11-1804 in Jutphaas, dochter van Helmert Hoedeman en Alleta van Dijk. Aaltje is overleden op 05-10-1883 om 23:00 in Koudekerk, 78 jaar oud [bron: Koudekerk overlijden 06-10-1883 - 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1883 [bron: Koudekerk overlijden 06-10-1883 - 22]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Vlaming (1835-1928) [zoon].
httpdocs/genealogie/gerrit_de_vlaming_13_02_1808.jpg
140 Gerrit de Vlaming 13-02-1808
VIII. Gerrit de Vlaming (afb. 140), geboren op 13-02-1808 in Zwammerdam. Hij is gedoopt op 21-02-1808 in Zwammerdam. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van den Bergh [zie 33,I] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Gerrit is overleden op 23-05-1808 in Zwammerdam, 3 maanden oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
httpdocs/genealogie/kaatje_doopextract.jpg httpdocs/genealogie/doop_kaatje_de_vlaming_23_07_1809.jpg httpdocs/genealogie/kaatje_d_vaart.jpg httpdocs/genealogie/kaatje_d_vaart_2.jpg httpdocs/genealogie/kaatje_gedempte_f_water.jpg httpdocs/genealogie/kaatje_k_steeg.jpg
141 Kaatje doopextract
142 Doop Kaatje de Vlaming 23-07-1809
143 kaatje d vaart
144 kaatje d vaart 2
145 kaatje gedempte f water
146 kaatje k steeg
httpdocs/genealogie/huwelijk_kaatje.jpg httpdocs/genealogie/kaatje_register.jpg httpdocs/genealogie/kaatje_register_1.jpg httpdocs/genealogie/kaatje_overleden.jpg httpdocs/genealogie/hendrik_hemelop_doopextract.jpg httpdocs/genealogie/hendrik_hemelop_militie.jpg
147 Huwelijk-Kaatje
148 Kaatje register
149 Kaatje register-1
150 kaatje overleden
151 Hendrik Hemelop doopextract
152 Hendrik Hemelop militie
IX. Kaatje de Vlaming (afb. 141 t/m 150), geboren op 06-07-1809 in Zwammerdam. Zij is gedoopt op 23-07-1809. Bij de doop van Kaatje was de volgende getuige aanwezig: Woutertje van den Bijlard (1769-1837) [zie 17] [moeder]. Kaatje is overleden op 06-12-1877 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Adres:
Franse water, Rotterdam   [bron: BS Rotterdam]
Religie:
Nederlands Hervormd
Kaatje trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1832 in Rotterdam [bron: Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1832, Akte a84] met Hendrik Hemelop (afb. 151 en 152), 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 26-09-1809 in Rotterdam. Hendrik is overleden op 13-05-1856 in Rotterdam, 46 jaar oud.
httpdocs/genealogie/overlijden_extract_jacob_zwaan_1818.jpg
153 Overlijden extract Jacob Zwaan 1818
18 Jacob Zwaan (afb. 153). Jacob is overleden op 30-07-1810 in Oudshoorn.
Hij trouwde met
httpdocs/genealogie/overlijden_johanna_lammering_06_01_1812.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_extract_johanna_lammerink_1818.jpg
154 Overlijden Johanna Lammering 06-01-1812
155 Overlijden extract Johanna Lammerink 1818
19 Johanna (Hanna) Lammerink (afb. 154 en 155), geboren in 1768. Hanna is overleden op 06-01-1812 in Oudshoorn, 43 of 44 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannigje Zwaan, geboren op 10-05-1794 in Oudshoorn (zie 9).
II. Johanna Zwaan, geboren in 1807.
24 Pieter de Vlaming (dezelfde als 16).
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1795 in Amsterdam met de 25-jarige
25 Woutertje van den Bijlard (dezelfde als 17).
26 Jacob Zwaan (dezelfde als 18).
Hij trouwde met
27 Johanna (Hanna) Lammerink (dezelfde als 19).

Generatie 6 (oudouders)

httpdocs/genealogie/arij_de_vlaming_09_04_1731.jpg httpdocs/genealogie/ary_de_vlaming_gaarder_betaalde_impost_begraven_aarlanderveen_1752_1767.jpg httpdocs/genealogie/p1060662.jpg httpdocs/genealogie/p1060663.jpg httpdocs/genealogie/gaarder_betaalde_impost_begraven_aarlanderveen_1752_1767.jpg httpdocs/genealogie/trouwinschr_ariedv_jannigiebushoff.jpg
156 Arij de Vlaming 09-04-1731
157 Ary de Vlaming gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1752-1767
158 P1060662
159 P1060663
160 gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1752-1767
161 Trouwinschr AriedV-JannigieBushoff
httpdocs/genealogie/trouwen_arie_de_vlaming_jannigje_bushof.jpg httpdocs/genealogie/eedboek_schepenen_25_juli_1766.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_arie_de_vlaming_29_04_1796.jpg httpdocs/genealogie/zwammerdam_inv30_fol_82___21_09_1785.jpg
162 trouwen Arie de Vlaming Jannigje Bushof
163 Eedboek Schepenen 25 juli 1766
164 Overlijden Arie de Vlaming 29-04-1796
165 Zwammerdam inv30 fol 82 - 21-09-1785
32 Arij Pietersz. de Vlaming (afb. 156 t/m 165), geboren op 08-04-1731 in Wassenaar. Hij is gedoopt op 08-04-1731 in Wassenaar. Bij de doop van Arij waren de volgende getuigen aanwezig: Arij Jacobsz van Aalsbergen (ovl. na 1731) [zie 257,II] [aangetrouwde oudoom vaderszijde] en Trijntje Vlaming (1666-na 1731) [zie 257,II] [oudtante vaderszijde]. Arij is overleden op 29-04-1796 in Zwammerdam, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: In 1800 leven nog 4 meerderjarige kinderen
Pieter, Johanna, Hendrina, en Johanna Christina
-----------------------------------------------------------------------------
Notitie bij Arij: gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1752-1767

inventarisnummer 2
bladzijde 114
datum 09-02-1756
naam Anna Maria van Aken begraven op 09-02-1756
bron gaarder
aangever Arij de Vlaming
bedrag pro deo

Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 30 folio 1, 08-01-1779
--------------------------------------------------------------------------------
08-01-1779
Regest: Martinus Wiltenburg en Richardus Bastiaansze, beide wonend te Gouda als executeurs van de boedel van Ariaantje Bontekoe, in leven weduwe en enig erfgenaam van Arij Wiltenburg volgens testament voor Allard Pierson, notaris te Gouda, d.d. 13-12-1769, verkopen aan Jacobus van Vliet, wagenmaker te Zwammerdam, een huis en erf, strekkend van de Hereweg tot in de Wijk, belend ten oosten Dammis van Leeuwen en ten westen Jan Cockuijt. Dit huis is verhuurd aan Arij de Vlaming tot 30-04-1779. Koopsom 240 gulden.Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 30 folio 82v, 21-09-1785
--------------------------------------------------------------------------------
Wij Cornelis van der Lee Substituut Schout van Swammerdam, Jacob van der Voort en Dirk Zwart schepenen van Zwammerdam voorn: doen cond dat voor ons compareerden Marigje van Wijk Weduwe en testamentaire erfgenaam van Pieter van Vliet wonende alhier, volgens testament op de ?? december voor den Notaris Nicolaas Tijssen en zekere getuigen alhier gepasseerd, ons substituut schout en schepenen geexhibeerd een Domicilie bekende verkocht te hebben en bij deze in volle eigendom te transporteren, aan ende ten behoeve van Arij de Vlaming meede alhier woonagtig

Een Huis en Erve staande ende gelegen in den Dorpe van Zwammerdam, geteekend op ’t Cohier No 6 en doende jaarlijks in de ordinaris verponding f..3 Strekkende van de Heerenweg tot agter in de Wijk belend ten Oosten de Heer Jan Dionijs Virulij ten westen Gijsbert Kop CumSuis (met de zijne)

Voorts vrij en onbelast niets daarop staande dan den heelzijnen regtmakende bouwerken, gevende verponding en andere gemeeenelandslasten, als Buuren boven en beneeden alles ingevolge de oude eigendomsbrieven daar van zijnde, waarna de kooper hem zal moeten Reguleeren en gedraagen voor de waaringen van dien verbond zij Comparante haar persoon en generalijk alle hare goederen zoo roerende als onroerende geene uitgezondert. Stellende dezelve ten bedwang en executie van alle ’s Heeren Regten en Regteren en speciaal den Edele Ho.. van Holland met verhaal van kosten; Ende bekende zij comparanten ter zaake
dezer koop en opdragten al wel voldaan en betaald te zijn door laatste penning met den eerste, en dat met eene somme van Drie honderdt Guldens
Compareerde meede voorn: Arij de Vlaming de welke bekende ’t bovenstaande te accepteeren, onder verbond als na regten ~~~~~Ten Orconde deezes bij mij sustituut Schout voornoemd, met het zegel van den Hoogwelgeboore Heere van Voshol gezeegeld, en benevens de Voorn.: Scheepenen ten Protocolle onderteekend, Actum Swammerdam den 21 September 1785

Cornelis van der Lee
Jacob van der Voort
Dirk ZwartZwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 31 folio 190v, 07-08-1797
--------------------------------------------------------------------------------
07-08-1797
Regest: Staat van goederen van Arie de Vlaming, overleden onder Zwammerdam op 30-04-1797, in gemeenschap van getrouwd geweest met Jannigje Boshoff, nu weduwe, erfgename voor de helft en Johanna Christina de Vlaming, getrouwd met Pieter Winkelenhoff, Hendrijna de Vlaming, Johanna de Vlaming, Jan en Pieter de Vlaming als hun kinderen, samen voor de wederhelft. De roerende goederen zijn onderling verdeeld. Een huis en erf, in het dorp, strekkend van de Herenweg tot in de Wijk, belend ten oosten Hendrik de Grauw en ten westen Bouwe van Wijk, getaxeerd voor 350 gulden, dus voor beide partijen 175 gulden. Vijf kinderen ontvangen hiervan 35 gulden. Nog een huis en erf te Zwammerdam, strekkend van de Herenweg tot in de Wijk, belend ten oosten Hendrik de Grauw en ten westen Bouwe van Wijk. Dit huis, getaxeerd mede voor 350 gulden, valt Pieter de Vlaming ten deel, die hiervoor de mede-erfgenamen financieel schadeloos stelt.
Beroep:
van 1764 tot 1776     Schilder (Brontitel Reeuwijk, ambachtsrekeningen
Periode 1764
Naam Vlaming, Arij, schilder te Zw’dam
Onderwerp 1/3 deel schilderen justitiepaal
Bedrag 2 gulden, 2 stuivers, 0 penningen

Brontitel Reeuwijk, ambachtsrekeningen
Periode 1776
Naam Vlaming, Arij de, verver te Zwammerdam
Onderwerp arbeidsloon gevangenhuis (1/3 deel)
Bedrag 1 gulden, 1 stuivers, 0 penningen)
Functie:
vanaf 25-06-1766     Schepen   [bron: Eedboek Schepenen 25-07-1766]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Pieter Crijnsz. Vlaming (1704-1752) [zie 64]    [zoon]
17-05-1795     doop Arij de Vlaming (1795-1875) [zie 17,I]    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 01-08-1758 in Utrecht met de 28-jarige Jannetje Bushof. Het kerkelijk huwelijk tussen Jannetje en Arij vond plaats op 01-08-1758 in Utrecht [bron: Trouwboek 104 pag 285 NH kerk te Utrecht].
Notitie bij het huwelijk van Arij en Jannetje: Gebode tot Alphen acte gezien. Catharinakerk, predikant ds J. van IJsseldijk
httpdocs/genealogie/begr_inschr_jannetje_bushof.jpg httpdocs/genealogie/bushof_naar_utrecht_1737.jpg httpdocs/genealogie/jannigje_bushof_getuige_1743.jpg httpdocs/genealogie/jannigje_bushof_getuige_1747.jpg httpdocs/genealogie/jannigje_bushof_getuige_1749.jpg httpdocs/genealogie/jannetjebushof_nh1747.jpg
166 begr-inschr-Jannetje-Bushof
167 Bushof naar Utrecht 1737
168 jannigje Bushof getuige 1743
169 jannigje Bushof getuige 1747
170 jannigje Bushof getuige 1749
171 JannetjeBushof NH1747
33 Jannetje Bushof (afb. 166 t/m 171), geboren op 19-02-1730 in De Bilt. Zij is gedoopt op 19-02-1730 in De Bilt [bron: De Bilt dopen 1672-1811]. Jannetje is overleden op 11-10-1800 in Rotterdam, 70 jaar oud. Zij is begraven [bron: Archief DTB Rotterdam Begraven].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje Bushoff
Wed. van Arij de Vlaming

Datum begraven 15-10-1800
Klasse pro deo

Opmerking overleden 11 Oct. 1800; L. Laan over Kerkhoff; overledene liet na 4 meerderjarige kinderen

(Pieter, Johanna, Hendrina, en Johanna Christina)
Notitie bij Jannetje: Hermanus Bushof broer van Jan Bushof in Zwammerdam
ovl 4 -10-1796

Nadere toegang op inventarisnummer 1151 van toegang 110

Testament van Herman Bushof, wonend onder Rockanje in Stuifakker. Universeel erfgenaam is zijn broer Reinier Bushof. Mocht deze voor hem overlijden dan gaat alles naar de (klein)kinderen van zijn broer Jan Bushof, t.w. Jannetje Bushof, huisvrouw van Arie Vlaming te Zwammerdam, Willemijntje Bushof, huisvrouw van Frederik Gerhold te Amsterdam en Willemijntje Bushof, dochter van Christina Jans Bushof. Seclusie weesmeesters. Executeur/voogd is Frederik Bushof te Amsterdam.
Aktedatum:
16/12/1782
Naam notaris:
Adrianus Hubertus Honigh
Aard van de akte:
testament
Toegangsnummer:
110 Notarissen
Inventarisnummer:
1151

Jan Arendsz van, en Anna Catarina Lucas (bij het huwelijk wordt hij
J.A. v. Bushof genaamd),
Jannigje 19-2-1730
Religie:
vanaf 1747     Gereformeerd (Op 6 en/of 8 april 1747 door ds Van Noord en ouderling De Wijs op belijdenis tot
lidmaat aangenomen.)
  [bron: Lidmatenboek NH Kerk Utrecht 1676-1750 Inv.nr.414 folio nr 70v]
Getuige bij:
15-01-1763     overlijdensaangifte Jan de Vlaming (1761-1763) [zie 33,IV]    [moeder]   [bron: DTB Zwammerdam]
31-12-1786     doop Jannetje van Wikkelingshof (1786-na 1820)    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
httpdocs/genealogie/johanna_christina_de_vlaming_21_10_1759.jpg httpdocs/genealogie/att_1784_pieter_en_joh_chr_.jpg httpdocs/genealogie/ondertrouw_johanna_christina_de_vlaming___pieter_van_wikkelingshof.jpg httpdocs/genealogie/johanna_christina_extract_overlijden.jpg httpdocs/genealogie/johanna_christina_extract_overlijden_2.jpg httpdocs/genealogie/johanna_christina_extract_overlijden_3.jpg
172 Johanna Christina de Vlaming 21-10-1759
173 Att-1784-Pieter-en-Joh-Chr-
174 Ondertrouw Johanna Christina de Vlaming - Pieter van Wikkelingshof
175 Johanna Christina extract overlijden
176 Johanna Christina extract overlijden-2
177 Johanna Christina extract overlijden-3
httpdocs/genealogie/pieter_van_wikkelingshof_extract_overlijden.jpg httpdocs/genealogie/pieter_van_wikkelingshof_extract_overlijden_2.jpg
178 Pieter van Wikkelingshof extract overlijden
179 Pieter van Wikkelingshof extract overlijden-2
I. Johanna Christina de Vlaming (afb. 172 t/m 177), geboren op 21-10-1759 in Zwammerdam. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth (Lijsje) de Vlaming (1742-na 1793) [tante vaderszijde]. Johanna is overleden op 02-04-1815 in Rotterdam, 55 jaar oud [bron: Rotterdam Akte Jaar 1815 Nummer a108 akte nr. 531].
Adressen:
Hofstraat, Rotterdam   [bron: Adres staat aangegeven bij doop van zoon Jan]
op de Vest bij ’t Werkhuijs, Rotterdam   [bron: Bij de doop van Arij staat aangegeven (Rotterdam Doop gereformeerd, 511)]
leeuwenlaan
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1784 in Kralingen met Pieter van Wikkelingshof (afb. 178 en 179), nadat zij op 07-05-1784 in Kralingen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Archief DTB Kralingen Trouw gereformeerd]. Pieter is geboren in Arnhem. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrina de Vlaming (1763-1822) [zie 33,I] en Johanna de Vlaming (1765-1814) [zie 33,VIII]. Pieter is overleden op 24-01-1800 in Rotterdam. Hij is begraven op 28-01-1800 [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene Pieter Wikkelenshoff
Man Johanna Christina de Vlamer

Plaats Rotterdam
Datum begraven 28-01-1800

Opmerkingen overleden 24-01-1800; overledene was bierwerker en klapwaker en liet na 5 minderjarige kinderen; Leewelaan bij ’t Kerkhoff

DTB Rotterdam inv. 44 Begraven
Beroep:
Bierwerker en Klapwaker   [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven]
httpdocs/genealogie/jan_de_vlaming_06_12_1761.jpg httpdocs/genealogie/dtb_jan_de_vlaming_15_01_1763.jpg httpdocs/genealogie/overleden_jan_de_vlaming_15_01_1763.jpg
180 Jan de Vlaming 06-12-1761
181 DTB Jan de Vlaming 15-01-1763
182 Overleden Jan de Vlaming 15-01-1763
II. Jan de Vlaming (afb. 180 t/m 182). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Bushof (1736-na 1775) [zie 67,II] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 06-12-1761 in Zwammerdam. Jan is overleden op 11-01-1763 in Zwammerdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1763 [bron: DTB Zwammerdam]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Bushof (1730-1800) [zie 33] [moeder].
httpdocs/genealogie/hendrina_de_vlaming_17_07_1763.jpg
183 Hendrina de Vlaming 17-07-1763
III. Hendrina de Vlaming (afb. 183), geboren op 17-07-1763 in Zwammerdam. Hendrina is overleden op 16-06-1822 in Rotterdam, 58 jaar oud [bron: Rotterdam Akte Jaar 1822 Nummer a215].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Overledene Hendrina de Vlaming , leeftijd 58 jaar, 11 mnd end 3 dgn

Opmerkingen akte nr. 1067
Getuige bij:
doop Pieter van Wikkelingshof (ovl. 1800) [zie 33,III]
13-03-1785     doop Hendrika van Wikkelingshof (geb. 1785)    [tante moederszijde]
01-09-1791     doop Arij van Wikkelingshof (geb. 1791)    [tante moederszijde]
05-06-1803     doop Johannes Hendrikus de Vlaming (1803-1883) [zie 17,V]    [tante vaderszijde]
Hendrina trouwde, 42 jaar oud, op 29-06-1806 in Rotterdam [bron: Archief DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, nr. 237 bl. 27] met Gerrit van den Bergh, nadat zij op 14-06-1806 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw , folio 006]. Gerrit is geboren in Rotterdam.
Getuige bij:
21-02-1808     doop Gerrit de Vlaming (1808-1808) [zie 17,VIII]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
httpdocs/genealogie/johanna_de_vlaming_29_09_1765.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_johanna_de_vlaming_28_09_1814.jpg httpdocs/genealogie/trouwen_nh_johanna_de_vlaming_johannes_miestel_24_mei_1807.jpg httpdocs/genealogie/hertrouw_johannes_van_miestel.jpg
184 Johanna de Vlaming 29-09-1765
185 Overlijden Johanna de Vlaming 28-09-1814
186 Trouwen NH Johanna de Vlaming Johannes Miestel 24 mei 1807
187 Hertrouw Johannes van Miestel
IV. Johanna de Vlaming (afb. 184 t/m 186), geboren in 09-1765 in Zwammerdam. Zij is gedoopt op 29-09-1765 in Zwammerdam.
Notitie bij de geboorte van Johanna: De volgende kinderen zijn gedoopt in de vakatuer na het vertrek van Ds. J van Binnevelt
Johanna is overleden op 28-09-1814 in Den Haag, 48 of 49 jaar oud [bron: Den Haag bld 432 nr.302].
Notitie bij overlijden van Johanna: Johannes Miestel hertrouwt op 28-12-1814
Getuige bij:
doop Pieter van Wikkelingshof (ovl. 1800) [zie 33,III]
10-02-1789     doop Jan van Wikkelingshof (geb. 1789)    [tante moederszijde]
10-12-1793     doop Hermanus van Wikkelingshof (1793-1797)    [tante moederszijde]
25-03-1798     doop Hermanus van Wikkelingshof (geb. 1798)    [tante moederszijde]
12-08-1798     doop Jannetje de Vlaming (1798-1882) [zie 17,III]    [tante vaderszijde]
03-02-1805     doop Jan de Vlaming (geb. 1805) [zie 17,VI]    [tante vaderszijde]
Johanna trouwde, 41 jaar oud, op 24-05-1807 in Rotterdam [bron: Archief DTB RotterdamTrouw gereformeerd, folio nr. 237 bl. 37] met Johannes Lourens Miestel (afb. 187), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 02-05-1807 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Archief DTB Rotterdam Stadstrouw, 054].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johannes: Bruidegom Johannes Lourens Miestel , Heemstede Bij Haarlem , wonend te Den Haag
Bruid Johanna de Vlaming , Zwammerdam

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 24-05-1807 (Naar ’’s Hage)
Datum ondertrouw 02-05-1807

DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw , index nummer 054
Johannes is geboren in 1784 in Heemstede.
httpdocs/genealogie/jan_de_vlaming_1_11_1767.jpg httpdocs/genealogie/overleden_jan_de_vlaming_22_11_1796.jpg
188 Jan de Vlaming 1-11-1767
189 Overleden Jan de Vlaming 22-11-1796
V. Jan de Vlaming (afb. 188 en 189), geboren op 01-11-1767 in Zwammerdam. Jan is overleden op 22-11-1769 in Zwammerdam, 2 jaar oud.
httpdocs/genealogie/doop_jan_de_vlaming_04_03_1770.jpg httpdocs/genealogie/overleden_jan_de_vlaming_22_02_1771.jpg
190 Doop Jan de Vlaming 04-03-1770
191 Overleden Jan de Vlaming 22-02-1771
VI. Jan de Vlaming (afb. 190 en 191). Hij is gedoopt op 04-03-1770 in Zwammerdam. Jan is overleden op 22-02-1771 in Zwammerdam, 11 maanden oud.
httpdocs/genealogie/jan_de_vlaming_12_1_1772.jpg
192 Jan de Vlaming 12-1-1772
VII. Jan de Vlaming (afb. 192), geboren in 01-1772 in Zwammerdam. Hij is gedoopt op 12-01-1772 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam]. Jan is overleden op 28-03-1800 in Rotterdam, 28 jaar oud. Hij is begraven op 01-04-1800 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Jan: Wordt genoemd Jan de Flaming
Leewelaan over Bierdragersstal;
overleden 28-03-1800; overledene was jongeman
VIII. Pieter de Vlaming, geboren op 26-11-1774 in Zwammerdam (zie 16).
httpdocs/genealogie/daniel_van_den_bijlard_29_01_1736.jpg httpdocs/genealogie/huwelijk_daniel_van_den_bijlard_aletta_van_kooten.jpg
193 Daniel van den Bijlard 29-01-1736
194 Huwelijk Daniel van den Bijlard Aletta van Kooten
34 Daniel van den Bijlard (afb. 193 en 194), geboren op 29-01-1736 in Amersfoort. Daniel is overleden vr 17-04-1795, ten hoogste 59 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1764 in Amersfoort [bron: DTB Amersfoort] met Aletta van Koten. Daniel en Aletta gingen op 04-05-1764 in Amersfoort in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Daniel en Aletta: Archief:
DTB_Archief_Eemland_13
Registratienummer:
38j
Pagina:
116
Registratiedatum:
22 mei 1764
Akteplaats:
Amersfoort
35 Aletta van Koten. Aletta is overleden vr 17-04-1795.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catharina (Kaatje) van den Bijlard.
Getuige bij:
17-05-1795     doop Arij de Vlaming (1795-1875) [zie 17,I]    [tante moederszijde]
27-11-1796     doop Daniel de Vlaming (1796-1861) [zie 8]    [tante moederszijde]
14-06-1801     doop Lijda de Vlaming (1801-na 1868) [zie 17,IV]    [tante moederszijde]
08-02-1807     doop Teunis de Vlaming (1807-1888) [zie 17,VII]    [tante moederszijde]
httpdocs/genealogie/wouter_van_den_bijlard_6_juli_1764.jpg
195 Wouter van den Bijlard 6 juli 1764
II. Wouter van den Bijlard (afb. 195). Hij is gedoopt op 06-07-1764 in Amersfoort.
Notitie bij Wouter: Doopplaats:
Amersfoort
Doopdatum:
06-07-1764
Akteplaats:
Amersfoort
Dopeling:

Wouter van den Bijlart
Aktedatum:
06-07-1764
Vader:

Daniel van den Bijlart
Moeder:

Letje van Cooten
Gezindte:
Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer:
DTB_Archief_Eemland_13 -
Inventarisnummer:
29m
Paginanummer:
18
III. Woutertje van den Bijlard, geboren in Nieuw-Loosdrecht (zie 17).
48 Arij Pietersz. de Vlaming (dezelfde als 32).
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 01-08-1758 in Utrecht met de 28-jarige
49 Jannetje Bushof (dezelfde als 33).
50 Daniel van den Bijlard (dezelfde als 34).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1764 in Amersfoort [bron: DTB Amersfoort] met
51 Aletta van Koten (dezelfde als 35).

Generatie 7 (oudgrootouders)

httpdocs/genealogie/pieter_31_08_1704.jpg httpdocs/genealogie/transportregiste_overlijden_pieter_krijnen_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/transportregiste_overlijden_pieter_krijnen_vlaming__19_04_1752.jpg httpdocs/genealogie/p1030151.jpg httpdocs/genealogie/p1030153.jpg httpdocs/genealogie/lidmaten_pieter_de_vlaming_18_04_1726.jpg
196 Pieter 31-08-1704
197 Transportregiste overlijden Pieter Krijnen Vlaming
198 Transportregiste overlijden Pieter Krijnen Vlaming -19-04-1752
199 P1030151
200 P1030153
201 Lidmaten Pieter de Vlaming 18-04-1726
httpdocs/genealogie/pieter_en_christina_16_11_1727.jpg httpdocs/genealogie/peter_crijnen___schepen_22_05_1730.jpg httpdocs/genealogie/p1030149.jpg httpdocs/genealogie/pieter_en_lena_10_08_1738.jpg httpdocs/genealogie/impost_op_trouwen_pieter_de_vlaming___christina_van_wouw.jpg
202 Pieter en Christina 16-11-1727
203 Peter Crijnen - Schepen 22-05-1730
204 P1030149
205 Pieter en Lena 10-08-1738
206 Impost op trouwen Pieter de Vlaming - Christina van Wouw
64 Pieter Crijnsz. Vlaming (afb. 196 t/m 206), geboren in 08-1704 in Wassenaar. Hij is gedoopt op 31-08-1704 in Wassenaar. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Dirksdr. van der Beets (1676-1749) [zie 129] [moeder]. Pieter is overleden op 09-02-1752 in Wassenaar, 47 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Arij Pietersz. de Vlaming (1731-1796) [zie 32] [zoon].
Beroep:
van 01-05-1717 tot 30-04-1721     Huisschilder (Op 13 jarige leeftijd Daniel Blanckert heeft gehuurd voor 4 achtereenvolgende jaare Pieter Krijne Vlamingh, beginnende met den eerste mey 1717 en eyndige met den laatste april 1721)   [bron: Schildersgildeboek van 1717 (B.139)]
Predikaat:
vanaf 30-01-1736     Kerkmeester
transportreg.:
van 1751 tot 1764     10-03-1752 en 19-04-1752
DTB Zuid-Holland Wassenaar (Gaardersarchieven). Register van ontvangst van de 40e en 80e penning, het middel van trouwen en begraven, de collaterale successie en de boeten van de ongefundeerde processen. 1751-1764
toegangsnummer 3.04.17.120
zie afb.
  [bron: Archief Den Haag]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Christina Jacobsdr. van Wouw (1703-1737) [zie 65]    [echtgenoot]
overlijdensaangifte Crijn Claesz. Vlaming (1673-1724) [zie 128]    [zoon]
overlijdensaangifte IJsaac Pietersz. Vlaming (1735-1735) [zie 65,V]    [vader]
overlijdensaangifte IJsaac Pietersz. Vlaming (1736-1736) [zie 65,VI]    [vader]
15-01-1741     doop Jan Jansz. de Vlaming (1741-1776)    [oom vaderszijde]
10-03-1749     overlijdensaangifte Cornelia Dirksdr. van der Beets (1676-1749) [zie 129]    [zoon]   [bron: DTB boek 11 folio 29 klasse Pro Deo]
Pieter trouwde (2), 33 of 34 jaar oud, op 10-08-1738 in Wassenaar [bron: NG] met Lena Teunisdr. van der Hoeve (1712-1793), 26 jaar oud.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 16-11-1727 in Wassenaar [bron: DTB Wassenaar] met de 24-jarige Christina Jacobsdr. van Wouw (zie 65 hieronder). Pieter en Christina gingen op 31-10-1727 in Wassenaar in ondertrouw.
65 Christina Jacobsdr. van Wouw, geboren in Loosduinen. Zij is gedoopt op 25-03-1703 in Loosduinen. Christina is overleden op 25-04-1737 in Wassenaar, 34 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Pieter Crijnsz. Vlaming (1704-1752) [zie 64] [echtgenoot]. Zij is begraven op 26-04-1737 in Wassenaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
httpdocs/genealogie/crijn_pietersz_14_03_1728.jpg httpdocs/genealogie/crijn_maria_geertruij_21_05_1752.jpg httpdocs/genealogie/huwelijk_krijn_pietersz_maria_van_tongeren.jpg httpdocs/genealogie/krijn_de_vlaming_hat8095_16.jpg httpdocs/genealogie/lidmaten_crijn_en_maria_01_03_1752.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_maria_van_tongeren_27_05_1814.jpg
207 Crijn Pietersz 14-03-1728
208 Crijn maria Geertruij 21-05-1752
209 Huwelijk Krijn Pietersz Maria van Tongeren
210 Krijn de Vlaming HAT8095=16
211 Lidmaten Crijn en Maria 01-03-1752
212 Overlijden Maria van Tongeren 27-05-1814
I. Krijn Pietersz de Vlaming (afb. 207 t/m 211), geboren in 1728. Hij is gedoopt op 14-03-1728 in Wassenaar. Bij de doop van Krijn was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Dirksdr. van der Beets (1676-1749) [zie 129] [grootmoeder vaderszijde]. Krijn is overleden na 14-02-1780, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Krijn: Een kopie uit Huisarchief Twickel (HAT8095/16): "1759 Rekening Aan de kerk van Wassenaer door krijn de Vlaming, den 25 juni op de wooning (boerderij) bij gerrit wijtman gestop 20 ruyt a 1 st stuk -------- 1-0-0 " Etc. deze was van 1660-1921 eigendom van de gereformeerd/ned. herv. kerk te Wassenaar
Getuige bij:
overlijdensaangifte Petronella Pietersdr Vlaming (1740-1768)    [broer]
overlijdensaangifte Christina de Vlaming (1753-1753)    [vader]
14-11-1769     doop Pieter Esman (geb. 1769)    [oom moederszijde]   [bron: Dopen NH Marekerk]
10-02-1774     overlijdensaangifte Petronella Crijnsdr. de Vlaming (1770-1774)    [vader]   [bron: DTB Wassenaar Bk 12 ii Fol 94 Klasse Pro Deo]
Krijn trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 21-05-1752 in Wassenaar [bron: NG] met Maria van Tongeren (afb. 212), 23 jaar oud, nadat zij op 05-05-1752 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren op 10-04-1729 in Voorburg, dochter van Jacobus van Tongeren en Henerika Kordens. Maria is overleden op 27-05-1814 in Voorburg, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1814 [bron: BS Voorburg aktenr 26].
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Jacobus Esman (ovl. 1780) en Cornelia Pietersdr. Vlaming (1733-1813) [zie 65,IV]    [schoonzuster bruid]
14-11-1769     doop Pieter Esman (geb. 1769)    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen NH Marekerk]
27-10-1791     doop Pieter Jasper (geb. 1791)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk]
18-11-1792     doop Jakob Jasper (1792-1833)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Dopen Hooglandsche Kerk 1 oktober 1789 - 30 juni 1796]
11-06-1808     huwelijk Abraham Koesveld (1774-1820) en Jacoba de Vlaming (1758-1835)    [moeder bruid]   [bron: DTB Leiden inv. 39 Schepenhuwelijken (1795-1811) , folio D - 177]
httpdocs/genealogie/jacob_21_08_1729.jpg httpdocs/genealogie/lidmatenboek_01_06_1757__jakob_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/lidmaten_jacob_de_vlaming_12_04_1754.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_jacobus_de_vlaming_21_08_1729.jpg httpdocs/genealogie/trouwacte_jacobus_de_vlaming_20_05_1759.jpg httpdocs/genealogie/jacob_de_vlaming_21_01_1765.jpg
213 Jacob 21-08-1729
214 Lidmatenboek 01-06-1757- Jakob de Vlaming
215 Lidmaten Jacob de Vlaming 12-04-1754
216 Overlijden Jacobus de Vlaming 21-08-1729
217 Trouwacte Jacobus de Vlaming 20-05-1759
218 Jacob de Vlaming 21-01-1765
httpdocs/genealogie/elisabeth_van_aarssen_24_02_1726.jpg
219 Elisabeth van Aarssen 24-02-1726
II. Jacob Pietersz. Vlaming (afb. 213 t/m 218), geboren in 1729 in Wassenaar. Hij is gedoopt op 21-08-1729 in Wassenaar. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Metje van Wouw. Jacob is overleden op 22-01-1765 in Oudshoorn, 35 of 36 jaar oud [bron: DTB Oudshoorn 1765].
Notitie bij overlijden van Jacob: 22 Januari 1765

Jacob de Vlaming
Begraven op het kerkhof
Voor het regt 10
voor het middelkleed 10
voor het luijden 4

Naam wordt aangegeven als Jacobus
Religie:
vanaf 01-06-1757     Nederlands Hervormd (Ingekomen vanuit Naaldwijk 01-06-1757)   [bron: Lidmatenboek NH Kerk Oudshoorn]
Getuige bij:
25-12-1759     doop Pieter de Vlaming (geb. 1759)    [oom vaderszijde]
Jacob trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 20-05-1759 in Oudshoorn en Gnephoek [bron: DTB Oudshoorn en Gnephoek 1759 blz. 43] met Elizabeth van Aarsen (afb. 219), 33 jaar oud, nadat zij op 06-05-1759 in Oudshoorn en Gnephoek in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Oudshoorn en Gnephoek 1759 blz. 43]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: DTB Oudshoorn en Gnephoek 1759 blz. 43]. Elizabeth is geboren op 24-02-1726 in Oudshoorn.
III. Arij Pietersz. de Vlaming, geboren op 08-04-1731 in Wassenaar (zie 32).
httpdocs/genealogie/cornelia_pietersdr_24_05_1733.jpg httpdocs/genealogie/ondertrouw_cornelia_de_vlaming_15_04_1768.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_cornelia_de_vlaming_30_12_1813.jpg httpdocs/genealogie/getuige_cornelia_de_vlaming_12_04_1775.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_jacobus_esman_28_10_1780.jpg
220 Cornelia pietersdr 24-05-1733
221 ondertrouw Cornelia de Vlaming 15-04-1768
222 Overlijden Cornelia de Vlaming 30-12-1813
223 Getuige Cornelia de Vlaming 12-04-1775
224 Overlijden Jacobus Esman 28-10-1780
IV. Cornelia Pietersdr. Vlaming (afb. 220 t/m 223), geboren in 05-1733 in Wassenaar. Zij is gedoopt op 24-05-1733 in Wassenaar. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Dirksdr. van der Beets (1676-1749) [zie 129] [grootmoeder vaderszijde]. Cornelia is overleden op 30-12-1813 in Leiden, 80 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Christina Vlaming (1760-1760)    [tante vaderszijde]
25-12-1759     doop Pieter de Vlaming (geb. 1759)    [tante vaderszijde]
Cornelia ging in ondertrouw, 34 jaar oud, op 15-04-1768 in Leiden [bron: DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio 57] met Jacobus Esman (afb. 224). Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelia en Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Maria van Tongeren (1729-1814) [zie 65,I] [schoonzuster bruid]. Jacobus is geboren in Leiden. Jacobus is overleden op 28-10-1780 in Leiden [bron: DTB Begraven, 1780, Leiden].
Adres:
Janvossensteeg
Beroep:
Bakkersknecht
httpdocs/genealogie/ijsaac_16_01_1735.jpg
225 IJsaac 16-01-1735
V. IJsaac Pietersz. Vlaming (afb. 225), geboren op 06-01-1735 in Wassenaar. Hij is gedoopt op 16-01-1735 in Voorschoten. Bij de doop van IJsaac waren de volgende getuigen aanwezig: IJsaac van der Beets [zie 516] en Elizabeth de Zeeuw [zie 517]. IJsaac is overleden op 12-05-1735 in Wassenaar, 4 maanden oud. Bij de overlijdensaangifte van IJsaac was de volgende getuige aanwezig: Pieter Crijnsz. Vlaming (1704-1752) [zie 64] [vader].
httpdocs/genealogie/ijsaac_19_02_1736.jpg
226 IJsaac 19-02-1736
VI. IJsaac Pietersz. Vlaming (afb. 226), geboren op 19-02-1736 in Wassenaar. IJsaac is overleden op 29-03-1736 in Wassenaar, 1 maand oud. Bij de overlijdensaangifte van IJsaac was de volgende getuige aanwezig: Pieter Crijnsz. Vlaming (1704-1752) [zie 64] [vader].
httpdocs/genealogie/ondertrouw_de_bilt_jan_bushof_anna_lucas_13_11_1729.jpg httpdocs/genealogie/jan_bushof_in_utrecht_3_12_1737.jpg
227 Ondertrouw de Bilt Jan Bushof Anna Lucas 13-11-1729
228 Jan Bushof in Utrecht 3-12-1737
66 Jan Arentsz Bushof (afb. 227 en 228), geboren in Brummen.
Notitie bij Jan: Plaats instelling:
Utrecht
Collectiegebied:
Utrecht
Archief:
711
Registratienummer:
11
Pagina:
456
Registratiedatum:
22 juli 1736
Akteplaats:
Utrecht
Beroep:
(Winkelier in coffee en thee)   [bron: DTB Utrecht]
Hij trouwde op 13-11-1729 in De Bilt [bron: De Bilt trouwen 1689-1814] met Anna Catharina Lucas. Jan en Anna gingen op 29-10-1729 in De Bilt in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: Anna Catarina, j.d. van Holten, en Jan Aartsz van Bushof, j.m. van
Brummen, aanget. 29-10-1729, tr. 13-11-1729
67 Anna Catharina Lucas, geboren in Holten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannetje Bushof, geboren op 19-02-1730 in De Bilt (zie 33).
httpdocs/genealogie/willemijntje_bushof.jpg
229 Willemijntje Bushof
II. Willemijntje Bushof (afb. 229). Zij is gedoopt op 22-07-1736 in Utrecht. Willemijntje is overleden na 04-10-1775, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Willemijntje: zoon Johann Christian
vader Johann Friderich Wilhelm Gerhold
moeder Willemijntje Bushoff
getuigen Christian Hijmel
Christina Bushoff
pastor Daniel Serrurier
doop 4 oktober 1775
religie Hervormd, Nieuwe kerk
bron 57 p. 391 (folio 196) nr. 4
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan de Vlaming (1761-1763) [zie 33,IV]    [tante moederszijde]
Willemijntje ging in ondertrouw, 37 jaar oud, op 29-04-1774 in Amsterdam met Johann Friderich Wilhelm Gerhold.
III. Christina Bushof.
IV. Hendrina Bushof.
httpdocs/genealogie/wouter_van_den_bijlard_caatje_danielse.jpg
230 Wouter van den Bijlard Caatje Danielse
68 Wouter van den Bijlard (afb. 230). Hij is begraven op 01-06-1737 in Amersfoort.
Notitie bij Wouter: Bruidegom:

Wouter van den Bijlard
Bruid:

Caatjen Danielze
Opmerkingen:
Bruid en bruidegom van Amersfoort. Bruidegom soldaat.
Huwelijksdatum:
19-01-1731
Datum ondertrouw:
19-01-1731
Aktedatum:
04-02-1731
Huwelijksplaats:
Amersfoort
Akteplaats:
Amersfoort
Gezindte:
Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer:
DTB_Archief_Eemland_13 -
Inventarisnummer:
38i
Paginanummer:
33
Beroep:
(Soldaat
bij de compgnie van Capiteijn van der Loon)
  [bron: Huwelijksakte]
Hij trouwde op 04-02-1731 in Amersfoort met Caatje Danielze. Wouter en Caatje gingen op 19-01-1731 in Amersfoort in ondertrouw [bron: DTB Amersfoort].
httpdocs/genealogie/jan_de_koning_caatje_daniels.jpg
231 Jan de Koning Caatje Daniels
69 Caatje Danielze (afb. 231).
Kind uit dit huwelijk:
I. Daniel van den Bijlard, geboren op 29-01-1736 in Amersfoort (zie 34).
96 Pieter Crijnsz. Vlaming (dezelfde als 64).
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 16-11-1727 in Wassenaar [bron: DTB Wassenaar] met de 24-jarige
97 Christina Jacobsdr. van Wouw (dezelfde als 65).
98 Jan Arentsz Bushof (dezelfde als 66).
Hij trouwde op 13-11-1729 in De Bilt [bron: De Bilt trouwen 1689-1814] met
99 Anna Catharina Lucas (dezelfde als 67).
100 Wouter van den Bijlard (dezelfde als 68).
Hij trouwde op 04-02-1731 in Amersfoort met
101 Caatje Danielze (dezelfde als 69).

Generatie 8 (oudovergrootouders)

httpdocs/genealogie/crijn_claesz_14_06_1673.jpg httpdocs/genealogie/impost_trouwen_crijn_claeszn_de_vlaming.jpg httpdocs/genealogie/crijn_en_cornelia_vlaming_07_05_1702.jpg httpdocs/genealogie/lidmaten_crijn_de_vlaming_1705.jpg httpdocs/genealogie/crijn_claesz_11_02_1716_kerkmeester.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_crijn_claesse_19_06_1729.jpg
232 Crijn Claesz 14-06-1673
233 Impost trouwen Crijn Claeszn de Vlaming
234 Crijn en Cornelia Vlaming 07-05-1702
235 Lidmaten Crijn de Vlaming 1705
236 Crijn Claesz 11-02-1716 kerkmeester
237 Overlijden Crijn Claesse 19-06-1729
128 Crijn Claesz. Vlaming (afb. 232 t/m 237). Hij is gedoopt op 14-06-1673 in Sassenheim. Bij de doop van Crijn was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Crijnsdr. van der Snel [zie 514,II] [tante moederszijde]. Crijn is overleden op 19-06-1724 in Wassenaar, 51 jaar oud [bron: DTB Boek 9i Folio 57 Kasse Pro Deo]. Bij de overlijdensaangifte van Crijn was de volgende getuige aanwezig: Pieter Crijnsz. Vlaming (1704-1752) [zie 64] [zoon]. Hij is begraven op 20-06-1724 in Wassenaar.
Notitie bij Crijn: Getrouwd door Ds. Joannes de la Moraisiere
Getuige bij:
overlijdensaangifte Willem Willemsz. Bollaert (1629-1721)    [achterneef moederszijde]
05-09-1700     doop Willemina van Aalsbergen (geb. 1700)    [oom moederszijde]
22-03-1715     overlijdensaangifte Willem Crijnsz. Vlaming (1715-1715) [zie 129,V]    [vader]
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1702 in Wassenaar [bron: Folio 87] met de 26-jarige Cornelia Dirksdr. van der Beets.
Notitie bij het huwelijk van Crijn en Cornelia: 7 Mei 1702

Ten selve dage zijn alhier in den huwelijken staat bevestigt Crijn
Claasz vlaming j m en Cornelia Dirks van der Beest J D naar
dat de hunne drie aan een volgende wekelijke voorstellingen
alhier in de kerk sonder eenige inspraak en verhinderinge hadden gehad
httpdocs/genealogie/cornelia_dirks_van_beest_01_03_1676.jpg
238 Cornelia Dirks van Beest 01-03-1676
129 Cornelia Dirksdr. van der Beets (afb. 238), geboren in 02-1676 in Wassenaar. Zij is gedoopt op 01-03-1676 in Wassenaar. Cornelia is overleden op 10-03-1749 in Wassenaar, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1749 [bron: DTB boek 11 folio 29 klasse Pro Deo]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Pieter Crijnsz. Vlaming (1704-1752) [zie 64] [zoon].
Getuige bij:
31-08-1704     doop Pieter Crijnsz. Vlaming (1704-1752) [zie 64]    [moeder]
14-03-1728     doop Krijn Pietersz de Vlaming (1728-na 1780) [zie 65,I]    [grootmoeder vaderszijde]
24-05-1733     doop Cornelia Pietersdr. Vlaming (1733-1813) [zie 65,IV]    [grootmoeder vaderszijde]
14-10-1736     doop Crijna Jansdr. de Vlaming (1736-1777)    [grootmoeder vaderszijde]
13-09-1739     doop Willem Jansz de Vlaming (1739-1741)    [grootmoeder vaderszijde]
15-01-1741     doop Jan Jansz. de Vlaming (1741-1776)    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
httpdocs/genealogie/claas_de_vlaming_19_11_1702.jpg
239 Claas de Vlaming 19-11-1702
I. Claas Vlaming (afb. 239). Hij is gedoopt op 19-11-1702 in Voorschoten [bron: DTB Voorschoten inv 1 fol 76]. Bij de doop van Claas waren de volgende getuigen aanwezig: Arij Jacobsz van Aalsbergen (ovl. na 1731) [zie 257,II] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Trijntje Vlaming (1666-na 1731) [zie 257,II] [tante vaderszijde]. Claas is overleden vr 14-02-1707, ten hoogste 4 jaar oud.
II. Pieter Crijnsz. Vlaming, geboren in 08-1704 in Wassenaar (zie 64).
httpdocs/genealogie/lidmaten_claas_de_vlaming_27_03_1739.jpg httpdocs/genealogie/claas_voc.jpg httpdocs/genealogie/impost_op_trouwen_claes_de_vlaming___jannetje_van_hoorn.jpg httpdocs/genealogie/overlijden_johanna_van_hoorn_06_05_1739.jpg
240 Lidmaten Claas de Vlaming 27-03-1739
241 Claas-VOC
242 Impost op trouwen Claes de Vlaming - Jannetje van Hoorn
243 Overlijden Johanna van Hoorn 06-05-1739
III. Claes Crijnz. Vlaming (afb. 240 t/m 242). Hij is gedoopt op 14-02-1707 in Wassenaar. Claes is overleden op 28-05-1742 in Samarang, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1742 [bron: VOC].
Notitie bij overlijden van Claes: VOC

Persoonsgegevens van Claas de Vlaming
Herkomst: Wassenaar
Rang: Soldaat
Datum einde verbintenis: 28/05/1742
Einde verbintenis: Overleden
Plaats einde verbintenis: Azie

Gegevens van de vaart
Schip: Rust en Werk Inventarisnr.: 13970
Kamer: Delft Folio: 175
Uitreis: 13/10/1740 Bestemming: Batavia
DAS- en reisnr 3191.4 Aankomst: 08/06/1741
Beroep:
Soldaat
Claes trouwde, 16 jaar oud, op 25-05-1723 in Wassenaar [bron: Impost op trouwen 25-05-1723 Pro Deo] met Johanna (Jannetje) van Hoorn (afb. 243). Jannetje is geboren in Den Haag. Jannetje is overleden op 06-05-1739 in Wassenaar. Zij is begraven op 07-05-1739 in Wassenaar.
Notitie bij Jannetje: DTB Delft inv. 14 , folio 12v

Dopeling Alijda
Vader Johannis van Hoorn
Moeder Johanna Slingervoet
Getuige Nicolaas de Vlaming
Johanna van Hoorn

Plaats Delft
Datum doop 04-12-1735
httpdocs/genealogie/joannes_crijnsz_09_03_1710.jpg httpdocs/genealogie/jan_krijnen_vlamingh___geertrui_ligtenberg.jpg httpdocs/genealogie/dscn2205.jpg httpdocs/genealogie/impost_op_trouwen_jan_crijnen_vlaming___geetruy_ligtenberg.jpg
244 Joannes Crijnsz 09-03-1710
245 Jan Krijnen Vlamingh - Geertrui Ligtenberg
246 DSCN2205
247 Impost op trouwen Jan Crijnen Vlaming - Geetruy Ligtenberg
IV. Joannes Crijnz. (Jan) Vlaming (afb. 244 t/m 247), geboren in 03-1710. Hij is gedoopt op 09-03-1710 in Wassenaar. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Ligtenberg. Jan is overleden vr 1753, ten hoogste 43 jaar oud.
Annecdote:
van 02-02-1740 tot 12-03-1740     Nr 137
Koperdiefstal

Op 2 februari 1740 was Jan Crijnen Vlamingh, ingezetene van Wassenaar, aanwezig bij een verkoping van rijshout (van beuken en iepen) op Zuidwijk. Hij at er bij zijn zwager die daar tuinman was, maar kwam ook in de paardestal en het "knegtskamertje". Daar vond hij een koperen fonteinkraan met wat stukken loden pijp er aan. Hij heeft die "opgenomen en in sijn schootsvel gelegt en alsoo met het selve van Zuijdwijk gegaan". In Leiden verkocht hij op de Hoge Woert het lood voor elf stuivers en zes penningen aan een loodgieter. Met het koper ging hij naar een koperslager in de Haarlemmerstraat. Die vroeg hem om drie dagen later terug te komen. Hij liet de kraan daar en ging er een dag later dan afgesproken, op 6 februari weer naar toe. Hij moest eerst een poosje wachten en toen hij met de koperslager onderhandelde verscheen plotseling de onderschout van Leiden. De laatste vroeg hem hoe hij aan de kraan gekomen was. Vlamingh zei dat het zijn eigendom was, maar de onderschout had daarop gezegd "sulx niet te geloove en voorts tegen de diender, vat hem maar". De arrestant had daarop bekend wat hij gedaan had en was "op het stadhuijs in besloote hegtenisse gebragt". En twee dagen later was hij gebracht "na de gevangenis genoemt s’Gravesteijn". Weer vijf dagen later werd hij door de baljuw van Wassenaar "overgenomen en ontfangen onder zijne bewaringe."
Het bovenstaande geeft in het kort wat Jan Crijnen Vlamingh "buijten pijnen en bande van ijser [zonder gebruik van de pijnbank] voor twee uijt het collegie van de Ed. agtb. welgeboore mannen deser Baronnije op den 17e febr. 1740 heeft bekent". Het volledige verhaal is vervolgens vermeld bij de strafeis die de baljuw, Joan van Gijbelant, stelt in het tegen Vlamingh aangespannen proces. Hij eist dan in overeenstemming met het eerste artikel van een Placcaat van 19 maart 1614 dat "de gevangen bij vonnisse van de Edel Agtbare welgebooren mannen der Baronnije van Wassenaer en Zuijdwijk, in het openbaar strengelijk sal worden gegeselt en gebrantteijkent" en voorts zal worden veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding.
In het verslag van de "Regtdag" van 12 maart 1740 wordt de beschrijving van het gebeurde nog eens woord voor woord herhaald. De welgeboren mannen (Claas Claasse van der Son, Bastiaan Mostert, Jacobus van Haastert, Simon Oprust en Abram Ledegang) nemen de eis van de baljuw niet over maar "Onderwijle hetselve een saake is die in een land van justitie niet kan geleden werden, maar andere ten exempel behoort te werden gestraft", besluiten ze na "ingenome advijs van twee regtsgeleerden" recht te doen "in den naam ende vanwegens de Ed. Groot Mogende Heeren Staeten van Holland en Westvriesland en vanwegen den Heere van Wassenaer" en verbannen de de arrestant "uijt de Lande van Holland en Westvriesland, voor den tijdt van ses eerstkomende jaaren, sonder middelerwijle daar innen wederom te mogen komen, op pene [straffe] van swaarder straffe" Zoals gezegd, nemen ze de eis tot lijfstraf niet over, maar veroordelen Vlamingh nog wel tot de kosten van het geding "ter tauxatie van der welgeboore mannen."

Albert Niphuis

27 februari 1740
Omdat burgemeester en schepenen bestonden uit familieleden werd de rechtsgang in deze zaak overgedragen aan anderen
Jan trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 12-03-1734 met Geertruij Ligtenberg (afb. 208), ongeveer 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-03-1734 in Wassenaar. Geertruij is geboren omstreeks 1710. Geertruij is overleden op 22-12-1779 in Wassenaar, ongeveer 69 jaar oud. Geertruij trouwde later op 28-01-1753 in Wassenaar met Jan Mostert (1697-1774).
Getuige bij:
overlijdensaangifte Willem Jansz de Vlaming (1739-1741)    [moeder]
31-10-1762     doop Johanna de Vlaming (1762-1763)    [aangetrouwde oudtante vaderszijde]
31-10-1762     doop Geertruij de Vlaming (1762-1801)    [grootmoeder vaderszijde]
03-10-1773     doop Geertruid Zwitser (1773-na 1792)    [grootmoeder moederszijde]
httpdocs/genealogie/willem_crijnsz_13_01_1715.jpg httpdocs/genealogie/willem_krijnsz_de_vlaming_22_03_1715.psp
248 Willem Crijnsz 13-01-1715
249 Willem Krijnsz de Vlaming 22-03-1715
V. Willem Crijnsz. Vlaming (afb. 248 en 249). Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Catharina Kegelaars (ovl. 1723) [zie 259] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 13-01-1715 in Wassenaar. Willem is overleden op 22-03-1715 in Wassenaar, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1715. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Crijn Claesz. Vlaming (1673-1724) [zie 128] [vader].
httpdocs/genealogie/jacob_arijsz_van_wouw_15_01_1721.jpg
250 Jacob Arijsz van Wouw 15-01-1721
130 Jacob Ariensz. van Wouw (afb. 250), geboren in 12-1661 in Loosduinen. Hij is gedoopt op 11-12-1661. Jacob is overleden, 59 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Arij Jacobsz van Wouw (geb. 1693) [zie 131,III] [zoon]. Hij is begraven op 15-01-1721 in Wassenaar.
Notitie bij Jacob: Gegevens boek oudheden wassenaar
Was in 1705 molenaar van de Windlust en huurde deze voor f. 260,00 p/ jaar.
Op 17 februari 1724 koopt zijn weduwe de molen van Baanderheer Johan
Hendrik graaf van Wassenaer-Obdam en zij verkoopt de molen in 1728
voor f. 5.500,00 aan Rochus van der Weele.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 26-05-1689 in Loosduinen met
httpdocs/genealogie/overlijden_metje_de_helt__22_11_1741.jpg
251 Overlijden Metje de Helt 22-11-1741
131 Metje de Helt (afb. 251), geboren in Gorinchem. Metje is overleden op 22-11-1741 in Wassenaar. Zij is begraven op 24-11-1741 in Wassenaar.
Notitie bij Metje: In 10-1726 is een Metje Tijs de Helt dgt bij de doop van Jacob Hendricksz Bosch. Pp 08-03-1742 compareerden de meerderjarige erfgenamen van Metje de Held voor de Wassenaarse weeskamer en exhibeerden een testament dd 27-09-1741 houdende seclusie van de weeskamer.

Gegevens boek oudheden Wassenaar,
koopt in 1724 als weduwe van Jacob Ariens van Wouw de molen en
in 1728 verkoopt zij de molen de Windlust
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacoba Jacobsdr. (Japie) van Wouw, geboren in 03-1689 in Loosduinen. Zij is gedoopt op 28-03-1689 in Loosduinen. Japie is overleden in 12-1755, 66 jaar oud. Zij is begraven op 24-12-1755 in Den Haag.
II. Maria Jacobsdr. (Marijtje) van Wouw, geboren in 1690 in Loosduinen. Zij is gedoopt op 12-08-1690 in Loosduinen. Marijtje is overleden vr 1751, ten hoogste 61 jaar oud.
Getuige bij:
15-04-1753     doop Christina de Vlaming (1753-1753)    [oudtante vaderszijde]
16-06-1754     doop Christina de Vlaming (1754-na 1833)    [oudtante vaderszijde]
III. Arij Jacobsz van Wouw, geboren in 1693 in Loosduinen. Hij is gedoopt op 31-05-1693 in Loosduinen.
Getuige bij:
overlijdensaangifte Jacob Ariensz. van Wouw (1661-1721) [zie 130]    [zoon]
IV. Matijs (Thijs) van Wouw, geboren in 1697 in Loosduinen. Hij is gedoopt op 10-02-1697 in Loosduinen.
V. Dirck Jacobsz van Wouw, geboren in 10-1700 in Loosduinen. Hij is gedoopt op 16-10-1700 in Loosduinen.
VI. Lucas Jacobz. van Wouw, geboren na 1700 in Loosduinen.
VII. Christina Jacobsdr. van Wouw, geboren in Loosduinen (zie 65).
VIII. N.N. van Wouw. Hij of zij is gedoopt op 20-12-1705 in Loosduinen.
IX. Ariaentie Jacobsdr. van Wouw. Zij is gedoopt op 06-01-1709 in Loosduinen.
X. Johanna Jacobsdr. van Wouw, geboren in 11-1710. Zij is gedoopt op 16-11-1710 in Loosduinen.
XI. Anne Jacobsdr. van Wouw, geboren in 01-1713. Zij is gedoopt op 29-01-1713 in Loosduinen.
132 Arend Bushof.
Kinderen van Arend uit onbekende relatie:
I. Jan Arentsz Bushof, geboren in Brummen (zie 66).
II. Hermanus Bushof.
III. Reinier Bushof.
192 Crijn Claesz. Vlaming (dezelfde als 128).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1702 in Wassenaar [bron: Folio 87] met de 26-jarige
193 Cornelia Dirksdr. van der Beets (dezelfde als 129).
194 Jacob Ariensz. van Wouw (dezelfde als 130).
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 26-05-1689 in Loosduinen met
195 Metje de Helt (dezelfde als 131).
196 Arend Bushof (dezelfde als 132).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

httpdocs/genealogie/claes_jansz_17_07_1639.jpg httpdocs/genealogie/claes_jansz_lidmatenboek_1607_1820_inv1853.jpg httpdocs/genealogie/claes_en_willempje_16_01_1666.jpg httpdocs/genealogie/claes_en_ludewij_15_02_1682.jpg
252 Claes Jansz 17-07-1639
253 Claes Jansz lidmatenboek 1607-1820 inv1853
254 Claes en Willempje 16-01-1666
255 Claes en Ludewij 15-02-1682
256 Claes Jansz. Vlaming (afb. 252 t/m 255), geboren in 07-1639 in Wassenaar. Hij is gedoopt op 17-07-1639 in Wassenaar. Claes is overleden op 21-01-1683 in Wassenaar, 43 jaar oud. Hij is begraven op 26-01-1683 in Wassenaar.
Religie:
vanaf 1662     Nederduits Gereformeerd (Claes Jansz Vlamingh en Willemtgen Crijnen, sijn huijsvrouw, sijn aangekomen met attestatie van Scheveningen.)   [bron: Lidmatenregister Wassenaar]
Getuige bij:
27-09-1676     doop Cornelis Vlaming (geb. 1676)    [neef van vader]   [bron: DTB Rijnsburg Dopen NH, folio 3]
Claes trouwde (2), 42 jaar oud, op 15-02-1682 in Wassenaar [bron: NG] met Ludewij Abrahams Cours.
Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 17-01-1666 in Wassenaar [bron: Nederduits Gereformeerd] met
257 Willemtgen Crijnsdr. van der Snell. Willemtgen is overleden op 31-01-1681 in Wassenaar. Zij is begraven op 05-02-1681 in Wassenaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [vader:waarschijnlijk, moeder:misschien] Cornelia Vlaming. Cornelia is overleden na 1735.
Getuige bij:
03-04-1735     doop Cornelia de Vlaming (1735-na 1801)    [oudtante vaderszijde]
httpdocs/genealogie/dtbdelft059d_183v.jpg httpdocs/genealogie/trijntje_de_vlaming_28_11_1666.jpg httpdocs/genealogie/trijntje_de_vlaming__ary_van_aalsbergen.jpg
256 DTBDelft059D_183v
257 Trijntje de Vlaming 28-11-1666
258 trijntje de Vlaming -Ary van Aalsbergen
II. Trijntje Vlaming (afb. 256 t/m 258). Zij is gedoopt op 28-11-1666 in Sassenheim [bron: DTB Sassenheim Dopen NH, folio 18 Inventarisnummer 1]. Bij de doop van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Maritgen Claesdr. (ovl. 1684) [zie 513] [grootmoeder vaderszijde] en Jan Gorisz de Vlaminch (na 1609-1671) [zie 512] [grootvader vaderszijde]. Trijntje is overleden na 08-04-1731, minstens 64 jaar oud.
dopen:
Gevonden in Archief te Delft

geb: Gerrit van Parlevliet
Vader Wouter van Parlevliet
Moeder Marija Borrebag
Getuige Arij van Aelsbergen
Trijntie Vlaming
Annetie Stansij

Plaats Delft
Datum doop 09-11-1698
Doopboek Nieuwe Kerk, folio 183
Getuige bij:
19-11-1702     doop Claas Vlaming (1702-vr 1707) [zie 129,I]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Voorschoten inv 1 fol 76]
08-04-1731     doop Arij Pietersz. de Vlaming (1731-1796) [zie 32]    [oudtante vaderszijde]
Trijntje trouwde, 32 jaar oud, op 24-05-1699 in Rijswijk [bron: DTB Rijswijk] met Arij Jacobsz van Aalsbergen, nadat zij in Rijswijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rijswijk]. Arij is overleden na 08-04-1731.
Onbekend:
Gevonden in Archief te Delft

geb: Gerrit van Parlevliet
Vader Wouter van Parlevliet
Moeder Marija Borrebag
Getuige Arij van Aelsbergen
Trijntie Vlaming
Annetie Stansij

Plaats Delft
Datum doop 09-11-1698
Getuige bij:
19-11-1702     doop Claas Vlaming (1702-vr 1707) [zie 129,I]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: DTB Voorschoten inv 1 fol 76]
08-04-1731     doop Arij Pietersz. de Vlaming (1731-1796) [zie 32]    [aangetrouwde oudoom vaderszijde]
httpdocs/genealogie/jan_claesz_22_maart_1671.jpg
259 Jan Claesz 22 maart 1671
III. Jan Vlaming (afb. 259). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Martijntje Jansdr. de Vlaming (ovl. 1711) [zie 513,II] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 22-03-1671 in Sassenheim. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jacob Jansz. de Vlaminch (ovl. 1673) [zie 513,I] [oom vaderszijde]. Jan is overleden in <1677.
IV. Crijn Claesz. Vlaming, gedoopt op 14-06-1673 in Sassenheim (zie 128).
httpdocs/genealogie/jan_claesz_22_08_1677.jpg
260 Jan Claesz 22-08-1677
V. Jan Claesz Vlaming (afb. 260), geboren in 08-1677. Hij is gedoopt op 22-08-1677 in Wassenaar. Jan is overleden op 25-09-1726 in Wassenaar, 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven door de diaconie
258 Dirk Isaksz. van der Beets. Dirk is overleden op 20-07-1723 in Wassenaar.
Getuige bij:
12-05-1723     overlijdensaangifte Catharina Kegelaars (ovl. 1723) [zie 259]    [echtgenoot]   [bron: DTB 12 ii 98 Pro Deo]
Hij trouwde met
httpdocs/genealogie/katharina_kegelaars_12__05_1723.jpg
261 Katharina Kegelaars 12 -05-1723
259 Catharina Kegelaars (afb. 261). Catharina is overleden op 12-05-1723 in Wassenaar. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1723 [bron: DTB 12 ii 98 Pro Deo]. Bij de overlijdensaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Dirk Isaksz. van der Beets (ovl. 1723) [zie 258] [echtgenoot].
Getuige bij:
geboorteaangifte Willem Crijnsz. Vlaming (1715-1715) [zie 129,V]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Dirckz van der Beets.
II. Pieter van der Beets.
httpdocs/genealogie/jan__dirks_van_beets_19_11_1714.jpg
262 Jan Dirks van Beets 19-11-1714
III. Jan Dirckz van der Beets (afb. 262). Jan is overleden op 19-11-1714 in Wassenaar. Hij is begraven op 20-11-1714 in Wassenaar.
IV. Ariaantje Dircksdr. van der Beets. Ariaantje is overleden op 19-08-1704 in Wassenaar.
V. Isaac Dircksz van der Beets.
VI. Magdalena van der Beets. Magdalena is overleden op 25-07-1754 in Wassenaar.
VII. Clara Dirksdr. van der Beets.
VIII. Ary van der Beets. Ary is overleden op 23-07-1716 in Wassenaar.
IX. Cornelia Dirksdr. van der Beets, geboren in 02-1676 in Wassenaar (zie 129).
384 Claes Jansz. Vlaming (dezelfde als 256).
Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 17-01-1666 in Wassenaar [bron: Nederduits Gereformeerd] met
385 Willemtgen Crijnsdr. van der Snell (dezelfde als 257).
386 Dirk Isaksz. van der Beets (dezelfde als 258).
Hij trouwde met
387 Catharina Kegelaars (dezelfde als 259).

Generatie 10 (stamouders)

httpdocs/genealogie/jan_gorisz_01_12_1671.jpg httpdocs/genealogie/jan_goriz_de_dubbelden.jpg httpdocs/genealogie/jan_gorisz_en_maritgen_17_01_1639.jpg httpdocs/genealogie/jan_gorisz_vlamingh_aankomend_weesmeester_1650.jpg httpdocs/genealogie/jan_gorrissen_vlaming_22_04_1655.jpg
263 Jan Gorisz 01-12-1671
264 Jan Goriz de dubbelden
265 Jan Gorisz en Maritgen 17-01-1639
266 Jan Gorisz vlamingh aankomend weesmeester 1650
267 Jan Gorrissen Vlaming 22-04-1655
512 Jan Gorisz de Vlaminch (afb. 263 t/m 267), geboren na 1609. Jan is overleden op 06-01-1671, ten hoogste 62 jaar oud [bron: Lidmatenlijst 1662]. Hij is begraven op 12-01-1671 in Wassenaar.
Notitie bij Jan: Eerst bekende vermelding van Vlaming in deze lijn Weesmeester 1649/1650

inventarisnummer 1355 Monsterrollen van weerbare mannen van de kustplaatsen in Holland
Jan Gorissen Dorp Wassenaar 1652/53

18-11-1648 Vermelding als kerkmeester
Documenten:
vanaf 03-02-1643     71. 3-2-1643. Jan Goriszn. den Dubbelden wonende Wassenaar schuldig aan de Kerk van
Wassenaar 200 gulden met hypotheek op zijn huis en erf binnen Wassenaar, belend O Simon
Leendertszn. van Brederode, Z Louris Huibertszn. en W en N de straat van het Dorp.
Geroyeerd 25-5-1683.
vanaf 1646     12. 3-4-1646. Jan Goriszn. den Dubbelden wonende Wassenaar schuldig aan Ludolph van
Putten man en voogd van Hester Meyers en aan Jan Hoeckhuysen haar zoon verwekt bij
Pieter Janszn. Hoeckhuysen 960 gulden wegens koop van een tuin op heden aangekocht. (Zie
deel 13 folio 174).
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 03-04-1646     174. 3-4-1646. Dezelfde verkoopt Jan Goriszn. den Dubbelden een tuin gelegen in het Dorp
omtrent de Kerk, belend O Leendert Jasper Damen, Jacob Aryenszn. Roosenburch, Joost
Corneliszn. Hoogerwoerd, Andries Huibertszn. Hoochduyn en Pieter Jacobszn. van Deyl, Z
de Weststraat van het Dorp, W de bang
vanaf 21-04-1646     4v. 21-4-1646. Louris Huibertszn. verkoopt David Abrahamszn. Ledeganck wonende
Wassenaar een huis en erf gelegen binnen Wassenaar, zoals door koper bewoond wordt,
belend O Simon Leendertszn. van Brederode, Z dezelfde, W de straat van het dorp en N Jan
Goriszn. den Dubbelden en Simon Leendertszn. van Brederode, voor 250 gulden alsmede een
custingbrief van 150 gulden.
  [bron: Rechter Archief]
vanaf 1647     32. 4-7-1647. Beatrix Sachariasdr. weduwe van Simon Leendertszn. van Brederode met
Charles Logier baljuw van Wassenaar haar gekoren voogd verkoopt de heer Johan Loo
burgemeester van Haarlem haar huis en erf gelegen in het dorp van Wassenaar, belend O de
heer Gijsbert Meyster, Z Teunis Hendrikszn. Verdijck, W de voorsz. Verdijck, Jan
Harmenszn., David Abramszn., Jan Goriszn. den Dubbelden en het zelve huis met een vrije
uitgaande poort en N het plein van het dorp, voor 1000 gulden en een custingbrief van 1650
gulden.
  [bron: RA]
vanaf 1648     62. 20-5-1648. Cornelis Joostenzn. Hoogewoerd wonende den Haag verkoopt Andries
Huibertszn. Hoochduyn een huis en erf gelegen aan het plein van het dorp, de verkoper
aangekomen bij overlijden van zijn vader Joost Corneliszn. Hoogewoerd, belend O het plein
van het dorp, Z de koper, W Jan Goriszn. den Dubbelden en N Jacob Aryenszn. Roosenburch
en Leendert Jasperszn. van Hensbergen, voor 250 gulden alsmede een obligatie van 250
gulden.
  [bron: RA]
vanaf 18-11-1648     85. 18-11-1648. Jan Goriszn. Vlaming, Jacob Garbrandszn. Haasbroeck en Job Corneliszn.
Murwijn kerkmeesters van Wassenaar verkopen Jhr Johan van Santhorst 1 hond geestland
gelegen omtrent de Deyl, belend O Dirk Jeroenszn., W de koper, Z de Heerweg en N het
Gasthuis te Leiden, voor 60 gulden.
  [bron: RA]
vanaf 07-01-1661     22v. 7-1-1661. Bart Corneliszn. bakker, Jan Dirkszn. Koninck, Leendert Leendertszn.
schipper, Jan Willemszn. Langeveld, Abraham de Graaff, Crijn Aryszn., Hiob Corneliszn.
Oostrum, Leendert Corneliszn. Frick, Hendrik Herpertszn. en Jan Goriszn. Vlaming allen
buurlieden alhier verklaren allen in kracht en onder benefitie van brieven van Octrooi bij de
Hoge Ontvanger van deze landen goedgunstelijk verleend aan onze schout en
ambachtsbewaarders alhier op 12-7-1660 inhoudende onder andere te beoordelen en in faveur
van onvermogende ingezetenen van het dorp die mede tot betaling van de Steenstraat aldaar
getaxeerd en in kapitaal anders naar proporties van de grote van hun huizen zouden moeten
betalen. Zij komen overeen ipv de kapitale voldoening van hun bedrag tot betaling van de
voorsz. Steenstraat 16 gulden op elke roe, te mogen volstaan met een jaarlijkse rente van 2 1/2
% en daarvoor hypotheek te verlenen op de huizen van alle onvermogenden aan de voorsz.
straat gelegen en erkennen allen schuldig te zijn aan de heer Cornelis van der Hooch
rentmeester van de huizen van Wassenaar een eeuwigdurende jaarlijkse rente en wel eerst
Bart Willemszn. met 2 gulden 7 st voor een kapitaal van 93 gulden 18 st onder verband van
zijn huis en erf gelegen aan de voorsz. straat, belend O de Zuidstraat, W en N de Heerweg en
Z Jacob Anxemszn.; item Jan Dirkszn. Koningh met 1 gulden voor een kapitaal van 39 gulden
10 st onder verband van zijn huis en erf, belend O de Zuidstraat, N en W Crosert de schipper
en Jan Dirkszn.; item Leendert Leendertszn. schipper 17 st over een kapitaal van 32 gulden 19
st 4 penningen onder verband van zijn huis en erf, belend O het Zevenakker, W de Zuidstraat,
N Jan Willemszn. en Z Dirk Floriszn. Wassenaar; item Jan Willemszn. Langeveld 12 st voor
een kapitaal van 24 gulden 5 st onder verband van zijn huis en erf, belend O en N Jan Willemszn. Crull, W de Zuidstraat en Z Leendert Leendertszn. schipper; item Abraham de
Graaff 11 st voor een kapitaal van 22 gulden onder verband van zijn huis en erf, belend O en
N Gijsbert Corneliszn. van Rijn, W de Zuidstraat en Z Jan Crull; item Crijn Aryszn.
Remmerswaal 1 gulden 10 st over een kapitaal van 40 gulden 11 st onder verband van zijn
huis en erf, belend O en Z de weduwe van Pieter Janszn. van der Cley, W de Zuidstraat en N
Pieter Jacobszn.; Item Hiob Corneliszn. Oostrum 1 gulden 7 st voor een kapitaal van 54
gulden 2 st 14 penningen onder verband van zijn huis en erf, belend O het Zevenakker, W de
Zuidstraat, N Jacob Janszn. Oostenrijck en Z Claas Pieterszn. van der Cley, zijnde de voorsz.
som van 54 gulden 2 st 14 penningen afgelost 6-6-1692; item Leendert Corneliszn. Frick 31 st
voor een kapitaal van 62 gulden, belend O het Zevenakker, W de Zuidstraat, N Claas
Jacobszn. en Z Jacob Corneliszn. Sijp; item Jan Goriszn. Vlaming 2 gulden 14 st voor een
kapitaal van 108 gulden 12 st onder verband van zijn woonhuis en erf, belend O Wouter
Arendszn. van Roon, W de Zuidstraat, N het plein van het Dorp en Z David Abrahamszn. en
ten leste Leendert Herpertszn. voerman 2 gulden 12 st voor een kapitaal van 104 gulden 3 st
onder verband van zijn huis en erf, belend O Jan Janszn. de Graaff, Z de Ooststraat, W de
Heystraat en N Pieter Cavey.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 23-02-1662     88. 23-2-1662. Jan Goriszn. Vlaming wonende Wassenaar in qualiteit als tot betaling van de
dorps- en ambachts Steenstraat aldaar voor de grote ommeloop van zijn huis en ten profijte
van het voorsz. ambacht getaxeerd in twee delen tezamen met 108 gulden 12 st en verzocht
tot afdoening en vermindering van die te komen en verleend hypotheek op zijn huis tbv de
heer rentmeester Van der Hooch voor 2 gulden 14 st 8 penningen per jr.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 14-06-1663     51. 14-6-1663. Jan Goriszn. Vlaming, Abraham Tobiaszn. de Pauw gehuwd met Magdalena
Gorisdr. en Rachel Gorisdr. JD haar zuster met Hendrik van Tol schout haar gekoren voogd,
tezamen kinderen en erfgenamen van Goris Willemszn. Vlaming en Jannetje Rogiersdr.
verkopen Anthonis van Hoochwerff een huis en erf gelegen in het dorp van Wassenaar,
belend O en Z de Bergheysestraat, W Maartje Gorisdr. en N de Lijdweg. Voldaan met een
custingbrief van 650 gulden.
Haardstede Geld:
folio 20
Jan Gorissen sijn huys, door de
huysvrouw aengegeven II

1666 folio 7 Suijdstraet
Jan Goris, twee haertsteden;
comt IIII
  [bron: Oud archief Wassenaar inv.nr. 405 (1644)]
voogdij:
Jan Gorisz trad op 23.7 1633 op als voogd over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Samuel Gorisz Vlamingh.
Getuige bij:
28-11-1666     doop Trijntje Vlaming (1666-na 1731) [zie 257,II]    [grootvader vaderszijde]   [bron: DTB Sassenheim Dopen NH , folio 18 Inventarisnummer 1]
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, op 09-01-1639 in Wassenaar [bron: NG] met
513 Maritgen Claesdr.. Maritgen is overleden op 26-10-1684 in Wassenaar.
Haardstede Geld:
folio 20
Jan Gorissen sijn huys, door de
huysvrouw aengegeven II
  [bron: Oud archief Wassenaar inv.nr. 405 (1644)]
Getuige bij:
28-11-1666     doop Trijntje Vlaming (1666-na 1731) [zie 257,II]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Sassenheim Dopen NH , folio 18 Inventarisnummer 1]
Maritgen is weduwe van Arent Joosten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Jansz. de Vlaminch. Jacob is overleden op 24-08-1673 in Wassenaar [bron: Klapper DTB Wassenaar 1624-1688 Folio 5V].
Getuige bij:
22-03-1671     doop Jan Vlaming (geb. 1671) [zie 257,III]    [oom vaderszijde]
httpdocs/genealogie/martijntjejans.jpg httpdocs/genealogie/martijntjejans_naar_amsterdam.jpg
268 Martijntjejans
269 Martijntjejans naar Amsterdam
II. Martijntje Jansdr. de Vlaming (afb. 268 en 269). Martijntje is overleden op 10-09-1711 in Amsterdam. Bij de overlijdensaangifte van Martijntje was de volgende getuige aanwezig: Jan Cornelisz Binkhorst [zie 513,II] [echtgenoot]. Zij is begraven in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Martijntje: 11 begraven ’t lijk van Martijntje jans Vlaming
tot amsterdam gestorven en hier gebragt en mij vertoont
dat het regt op ’t middel van ’t begraven aldaer is betaald tot F 6,=
9i 4v
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan Vlaming (geb. 1671) [zie 257,III]    [tante vaderszijde]
Martijntje ging in ondertrouw op 11-11-1674 in Wassenaar met Jan Cornelisz Binkhorst.
Notitie bij het huwelijk van Martijntje en Jan: Met attestatie van Amsterdam
Attestatie:
van Amsterdam
Getuige bij:
overlijdensaangifte Martijntje Jansdr. de Vlaming (ovl. 1711) [zie 513,II]    [echtgenoot]
III. Claes Jansz. Vlaming, geboren in 07-1639 in Wassenaar (zie 256).
httpdocs/genealogie/jannetje_jansdr_16_05_1670.jpg httpdocs/genealogie/jannetje_jans_vlaming_06_03_1716.jpg httpdocs/genealogie/jannetje_jansdr_25_02_1713.jpg httpdocs/genealogie/doop_jannetje_jansdr_12_06_1644.jpg
270 Jannetje jansdr 16-05-1670
271 Jannetje Jans Vlaming 06-03-1716
272 Jannetje Jansdr 25-02-1713
273 Doop Jannetje Jansdr 12-06-1644
IV. Jannetje Jansdr. de Vlaming (afb. 270 t/m 273), geboren in 06-1644 in Wassenaar. Zij is gedoopt op 12-06-1644 in Wassenaar. Jannetje is overleden op 06-03-1716 in Wassenaar, 71 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Doe Verbaen [schoonzoon]. Zij is begraven op 06-03-1716 in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Schoonzoon Jacob Doe Verbaen
Is op 25-02-1714 ook nog doopgetuige bij kleindochter Martijntge Verbaen
Getuige bij:
27-09-1676     doop Cornelis Vlaming (geb. 1676)    [nicht van vader]   [bron: DTB Rijnsburg Dopen NH, folio 3]
Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1670 in Wassenaar met Jan Dirksz Pluijmgraaf. Jan is geboren in Wassenaar.
httpdocs/genealogie/doop_goris_jansz_01_12_1647.jpg
274 Doop Goris Jansz 01-12-1647
V. Goris Jansz. de Vlaming (afb. 274), geboren in Wassenaar. Hij is gedoopt op 01-12-1647 in Wassenaar.
514 Crijnen van der Snel.
Kinderen van Crijnen uit onbekende relatie:
I. Willemtgen Crijnsdr. van der Snell (zie 257).
II. Lijsbeth Crijnsdr. van der Snel.
Getuige bij:
14-06-1673     doop Crijn Claesz. Vlaming (1673-1724) [zie 128]    [tante moederszijde]
Lijsbeth trouwde op 25-09-1661 in Wassenaar met Gerrit Claesz. Parlevliet.
516 IJsaac van der Beets.
Getuige bij:
16-01-1735     doop IJsaac Pietersz. Vlaming (1735-1735) [zie 65,V]
14-01-1742     doop Elisabeth (Lijsje) de Vlaming (1742-na 1793)
Hij begon een relatie met
517 Elizabeth de Zeeuw.
Getuige bij:
16-01-1735     doop IJsaac Pietersz. Vlaming (1735-1735) [zie 65,V]
14-01-1742     doop Elisabeth (Lijsje) de Vlaming (1742-na 1793)
Kind uit deze relatie:
I. Dirk Isaksz. van der Beets (zie 258).
768 Jan Gorisz de Vlaminch (dezelfde als 512).
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, op 09-01-1639 in Wassenaar [bron: NG] met
769 Maritgen Claesdr. (dezelfde als 513).
770 Crijnen van der Snel (dezelfde als 514).
772 IJsaac van der Beets (dezelfde als 516).
Hij begon een relatie met
773 Elizabeth de Zeeuw (dezelfde als 517).

Generatie 11 (stamgrootouders)

httpdocs/genealogie/goris_willemsz_jannetje_rogiers_10_09_1606.jpg httpdocs/genealogie/kohier_hooofdgeld_goris_willemsz_5k_1622.jpg httpdocs/genealogie/1000ste_penning_21_08_1626.jpg httpdocs/genealogie/goris_willems_passements.jpg httpdocs/genealogie/kohier_hoofdgeld_1622__klad_.jpg httpdocs/genealogie/kohier_hoofdgeld_1622__net_.jpg
275 Goris Willemsz Jannetje Rogiers 10-09-1606
276 Kohier hooofdgeld Goris Willemsz 5k 1622
277 1000ste penning 21-08-1626
278 Goris Willems passements
279 kohier hoofdgeld 1622 (klad)
280 kohier hoofdgeld 1622 (net)
1024 Goris Willemsz (afb. 275 t/m 280), geboren omstreeks 1568 in Wassenaar. Goris is overleden na 18-09-1642, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Goris: Weeskamer Wassenaar deel 6 folio 4v:

Op 6 sept 1606 Compareerden Goris Willemszn. passementwercker woonende binnen den dorpen van Wassenaer, weduwenaer van Jacobine Jansdr. ter eenre ende Huijch Corneliszn. bouman met Jan Corneliszn. Langeneelen als gecooren ende geeligeerde voechden van de zes onmondige kinderen bij hem geteelt aen voorsz. Jacobijn namentlijk; Sameul Goriszn. oudt ontrent 15 jaren, Sandrijna Gorisdr. oudt ontrent 13 jaren, Maritgen Gorisdr oudt ontrent 12 jaren, Octamanuns Goriszn. oudt ontrent 10 jaren, Jannetgen Gorisdr oudt ontrent 7 jaren, Willemptgen Gorisdr oudt ontrent 4 jaren ter andere sijden. etc. etc.
Beroep:
Passementwerker
Haardstede Geld:
Haardstedegeld 1600
De huysynghe toecoemende Goris
Willemsz, passementwercker, die
hij selfs es gebruijckende ende heeft
selver aengebracht I

De huysynge toecoemende Goris
Willemsz, passementwercker, daer
bruycker af es Maritgen Jorisdr
ende heeft aengebracht I

De huysynge toecoemende Goris
Willemsz, daer bruycker af es Pieter
Janszoon ende heeft aengebracht I

1604
Die huysynghe toecoemende
Goris Willemszoon, die welcke
bij sijn selver bewoondt werdt; es
bij aengebracht I

Die huysynghe toecoemende
Goris Willemszoon, die welcke
bewoondt werdt met Frans Coppen
ende Heijnrick, de wever; is bij hen
samen aengebracht II

Die huysynghe toecoemende
Goris Willemszoon, daer bruycker
af is Pieter van Kaveije; de welcke
aengebracht heeft II

Die huysynghe toecoemende
Goris Willemszoon, daer van
bruyckerster is Maritgen Jorisdr
ende heeft aengebracht I

1606
De huysynghe toecoemende
Goris Willemszoon, dyen hij
selver is gebruyckende ende
is bij Magdalena Fransdr
aengebracht I

De huysynghe toecoemende Goris
Willemsz, daer bruycker aff is
Frans Coppen; is bij Maritgen
Passchier aengebracht II

De huysynghe toecoemende
Goris Willemsz, daer bruycker
af is Frans Dirckxzoon ende is
bij hem aengebracht I

De huysynghe toecoemende
Goris Willemszoon, daer bruycker
af is Pieter van Kaveije ende is
bij hem aengebracht II schoorsteen(en)

De huysynghe toecoemende
Goris Willemsz, daer bruyckerster
af is Maritgen Jansdr ende is bij
haer aengebracht I

1627
folio 25v Gorris Willemsz den Dubbelden
zijn huysinge, bevonden
drie haertsteen, comt III

1638
Goris Willemssen sijn huys,
dat bewoont wordt Merten
Crijenen, door de huysvrouw
aengegeven I
  [bron: ORA]
folio 23 Het huys vande weduwe van Goris
Willemsz, door de swager Isack
de Pauw aengegeven II
  [bron: Oud archief Wassenaar inv.nr. 405]
vanaf 06-07-1628     53. 6-7-1628. Goris Willemszn. den Dubbelden wonende Wassenaar heeft gekocht van
Teunis Janszn. wonende aldaar een croft teelland van 4 hond gelegen onder Wassenaar,
belend O de Heerweg of Molenlaan, Iefje Fransdr. en Maarten Dirkszn., Z Willem Janszn.
Langeveld c.s., W Willem voorsz. met bruikwaar en Claas Corneliszn. en N de Heerweg en
Claas voorsz. en is schuldig aan Steffen van Heussen wonende Leiden een losrente van 12
gulden per jr (hoofdsom 200 gulden) met waarborg het gekochte en een croft van 7 hond land
gelegen onder Wassenaar, belend O Jr Geleyn van der Laan, Z de Buurweg en Crijn Tijszn.,
W Crijn Tijszn. en Jacob de Block en N de Caswatering alsmede een huis met twee erfjes
gelegen bij de voorsz. croft genaamd het gouden Boomken, belend O de Bergheise weg en de
Buurweg, Z de voorsz. Bergheiseweg, W Jeroen Joostenzn. en de weduwe van Pauwel
Pauwelszn. en N de Buurweg
  [bron: Rechterlijk Archief]
Hoofdgeld:
Vermeld hoofgeld Wassenaar Dorp
Goris Willems den Dubbelden ende
Jannitgen Poupe zijn huijsvrouwe met
Jan,
Maritgen,
Jannetgen,
Jacobmijne,
Willempgen,
Rachel ende
Martijna hare kinderen.

Hoofdgeld 1622 (klad)
Goris Willemsz de vrouw (met) Jannetge Poope (7 kinder daaronder 1 weeskind) kinder (is komt) 9 pers
Maritgen Jannetgen Jackemijn Willempgen Rachel Martijn en de Jan Gorisz
Trijntje Michiels een weeskind van de Veen
Transportregister:
2v. 19-1-1599. Claas Jansz. kuiper schuldig aan Cornelis Dirksz. Hoogerwoerdt 232 gulden
wegens koop van een huis en erf met kenniptuin, belend O Zacharias Jansz., Z Jan lange
Neelen met bruikwaar en N en W Krijn Tijsz. Borgen Huig Cornelisz. Bouman en Goris
Willemsz.

3v. 19-1-1599. Claas Jansz. kuiper verkoopt Goris Willemsz. passementwerker het voorsz.
huis en erf met kenniptuin zoals hiervoor vermeld, alles volgens de 4 oude brieven.

4v. Ongedateerd en ongetekend. Goris Willemsz. passementwerker is schuldig aan Huibrecht
Tijsz. niet ingevuld.
48v. 19-10-1603. Goris Willemsz. passementwerker neemt aan een erf van Cornelis Jansz.
hetwelk Huibert Tijsz. van de voogden van Neeltje Cornelisdr. gekocht heeft en weder aan de
voorsz. Goris verkocht en daarvoor Adriaan Cornelisz. te Wassenaar en Floris Leendertsz. te
Voorschoten borg waren gebleven.

49v. zie ook folio 69v. Willem Willemsz. verkoopt Goris Willemsz. zijn huis met kenniptuin,
barg, schuur en boomgaard.

63. 6-5-1605. Goris Willemsz. passementwerker verkoopt Maritje Jansdr. weduwe van Jan
Pauwelsz. een huis en erf gelegen binnen Wassenaar, belend Z de verkoper, O en N Jan
Vrankenzn. en W de Heerweg.

69v. 20-5-1604. Willem Willemsz. schoenmaker verkoopt Goris Willemsz. passementwerker
een huis en erf met werf en tuin gelegen aan de Morschlaan achter de Kerk van Wassenaar,
belend W de voorsz. Morschlaan, N de verkoper, O Dirk Maartensz. en Z Jan Jansz. kuiper,
belast met 7 1/2 st per jr, een kenniptuin mede gelegen onder Zuidwijk, belend W de
Morschlaan, N de Kaswatering, O Dirk Maartensz. en Z de verkoper, belast met 1 1/2 pond
per jr, een boomgaard met schuur genaamd de Morschboomgaard met de laan onder
Zuidwijk, groot 8 hond, belend O, N en W de Morschweide toekomende Mr Hendrik Meyster
en Z de Kaswatering en de laan belend N de Kaswatering, O de verkoper met Jan de kuiper, Z
de Lijdweg bij de Kerk en W het land toebehorende Huig Cornelisz. Bouman, de boomgaard
belast met 32 gulden per jr, alles volgens de oude brief, zoals de verkoper op 19-5-1589 van
Gerrit Jacobsz., op 5-11-1598 van de erfgenamen van Gerrit Pietersz. Schouten en op 19-11-
1598 van Mr Hendrik Meyster gekocht had.

6v. 4-10-1600. Jan Vrankenzn. van Immerzeel verkoopt Goris Willemsz. passementwerker
twee huisjes met erven gelegen in de Zuidstraat, belend Z de erfgenamen van Joris snijder met
zijn hele muur, N de Heerstraat en Wen O de verkoper, alles volgens de oude brief van 1-10-
1598.

101. 14-1-1607. Frans Cornelisz. man en voogd van Jannetje Willeboortsdr. en hem sterk
makende voor Leuntje Willeboortsdr. zijn huisvrouwen zuster, kinderen van za Willeboort
Gerritsz. verkoopt Goris Willemsz. passementwerker een huis en erf gelegen in de Heystraat
onder Wassenaar, belend W de koper, N en Z de voorsz. Heystraat met de Lijdweg.

119. Ongedateerd en ongetekend. Jacob Jansz. kuiper schuldig aan Goris Willemsz.
passementwerker 550 gulden wegens koop van een huis en erf, belend W de Morschlaan, N
Jacob de Block, O Dirk Maartensz. en Z Jan Jansz. kuiper.

122. Ongedateerd en ongetekend. Goris Willemsz. passementwerker verkoopt Pieter Pietersz.
van Kaneye de oude een boomgaard met schuur genaamd de Morschboomgaard gelegen
onder Zuidwijk groot 8 hond, belend O, N en W de Morschweide toekomende de weduwe en
erfgenamen van Mr Hendrik Meyster en Z de Kaswatering, belast met 32 gulden.

132v. Ongedateerd en ongetekend. Jaeob Jacobsz. de Block wonende Wassenaar verkoopt
Goris Willemsz. passementwerker een huis en erf gelegen op het Dorp, belend W Jeroen
Joostenzn. en de koper, Z Cornelis Pietersz. Slopgen met zijn gekochte huis en N de Lijdweg.

147. Ongetekend en gedateerd februari 1611. Pieter Pietersz. van Caneye de jonge verkoopt
Joost Jansz. de Pau een huis en erf met schuur gelegen in de Zuidstraat, belend Z Goris
Willemsz., W de voorsz. Zuidstraat, N Cornelis Leendertsz. c.s. en O Jan Vrankenzn., belast
met 3 st per jr tbv de Kerk of Heilige Geest van Wassenaar alles volgens de oude brieven, de
1e van 24-5-1609 en de 2e van niet ingevuld.

147v. Ongetekend en gedateerd februari 1611. Volgt schuldbrief van 600 gulden met
hypotheek op het gekochte en doorverkoop aan Goris Willemsz. die ook de hypotheek
overneemt.

167v. 15-4-1612. Goris Willemsz. passementwerker verkoopt Claas Jansz. schipper wonende
Catwijk alle actie welke hij heeft aan een brief van 4-5-1611 sprekende op Joost de Pau
wonende alhier van 86 gulden, welke brief is gekomen van Pieter van Caneye de jonge, die de
brief had verkocht aan Goris Willemsz.

156v. 15-3-1612. Pieter Pietersz. van Caneye de oude wonende Wassenaar verkoopt Goris
Willemsz. passementwerker wonende Wassenaar de helft van een boomgaard onder Zuidwijk
genaamd de Morschboomgaard, belend O, W en N Gijsbert Meyster en Jan van Berendrecht,
weeskind van Jan van Berendrecht en Eva Meyster en Z de verkoper, belast met 16 gulden per
jr (de helft van 32 gulden).

174v. 19-5-1613. Willem Jansz. van Tetroede als zoon en Vrank Simonsz. van der Marck als
zwager van Anna Willemsdr. weduwe van Jan Willemsz. van Tetroede en zulks als voogden
van de voorsz. Anna Willemsz. verkopen Goris Willemsz. passementwerker een huis en erf
gelegen binnen het Dorp, belend en belast volgens de oude brieven, de 1e van 8-12-1594 en
de 2e van 18-3-1602.

180. 28-5-1612. Volgt schuldbrief van 525 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen
Goris Willemsz. passementwerker en Jacob de Block.

197. 14-1-1613. Jacob Jansz. lijndraaier alias cuiper verkoopt Heiltje Dirksdr. zekere
custingbrief door Sydrach Pietersz. van Caneye mitsgaders Goris Willemsz. passementwerker
en Jacob de Block zijn borgen tbv verkoper gevestigd wegens koop van een huis en erf op 28-
5-1612 pro resto 425 gulden. Voldaan door Leonard Jacobsz. Kettingh notaris als voogd over
de koopster voor 300 gulden, zijnde het huis en erf belend Z Jan Jansz. cuiper vader van de
schuldenaar en N de voorsz. Jacob de Block cramer, strekkende voor uit ten westen van de
Morschlaan oost op tot achter aan Dirk Maartensz. Landtman met waarborg door verkoper
van een huis en erf gelegen in de Ooststraat, belend W Gijsbert Pietersz. Goyenbier
colfmaker, N Pieter Adriaansz. Syet toe, O de salietuin van het weeskind van Eva Hendriksdr.
Meyster en Z de Heerstraat van de Ooststraat.


228v. 21-1-1614. Philips Jorisz. Westerhoeck wonende onder Zuidwijk verkoopt Goris
Willemsz. passementwerker de helft van een huis en erf gelegen binnen het Dorp volgens de
oude brief van 21-1-1614. Voldaan met een custingbrief.

231. 21-1-1614. Jacob Pietersz. van Groeneveld vervangende en hem sterk makende voor
Adriaan Pietersz. van Groeneveld zijn broer, jonge Claas Jorisz. van Roon omen en Joris
Willemsz. wonende in de Wey als broer als bloedvoogden over Pieter Florisz. en Maritje
Florisdr. nagelaten kinderen van Floris Pietersz. van Groeneveld geteeld aan Fijtje Jorisdr.
verkopen Guilliaume van Dale wonende Wassenaar de helft van een huis en erf, belend O de
erfgenamen van Gijsbert Pietersz., W Goris Willemsz. en Pieter Adriaansz. smid, Z Goris
Willemsz. voorsz. en N de Berkheise weg. Voldaan met een custingbrief.

269v. 31-12-1615. Goris Willemsz. passementwerker verkoopt Maritje Jansdr. weduwe van
Jan Pouwelsz. wonende binnen het dorp van Wassenaar een huis en erf gelegen binnen het
dorp, belend Z Job Jorisz. c.s., O Jan Vrankenzn., N de koopster en W de Zuidstraat, onder
overhandiging van de oude brief van 1-10-1598, waarbij de koopster het huis en erf kocht van
Goris Willemsz., de 2e van 4-10-1600 en de derde van 6-5-1604 voor 150 gulden, welk
bedrag door de kinderen van Maritje Jansdr. was verdiend met arbeidsloon.

292v. 14-5-1615. Guilliame van Dale wonende Wassenaar schuldig aan dezelfde 12 gulden
10 st per jr (hoofdsom 200 gulden) met hypotheek op zijn huis en erf daar hij in woont, belend
O de erfgenamen van Gijsbert Pietersz., Z Goris Willemsz. W dezelfde en Pieter Adriaansz.
smid en N de Berkheyse weg en nog een huis en erf mede staande in het dorp van Wassenaar,
belend O Trijn Tijsdr. weduwe van Zacharias Jansz. en de bangreppel, Z Jan Cornelisz. van
der Cley met bruikwaar, W Mr Jan Schouten c.s. en N de erfgenamen van Huig Cornelisz.
Bouman.


309. 31-12-1615. Volgt schuldbrief van 300 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen
jonge Claas Jorisz. van Roon en Goris Willemsz. passementwerker.

350. 28-10-1616. Goris Willemsz. passementwerker verkoopt Jan Vrankenzn. van Immerzeel
al het recht dat hij heeft aan een erfje van 19 roe, belend O Cornelis Willeboordsz. met
bruikwaar, Z Jan Vrankenzn., W de Buurweg en N Joost de Pau, belast met een erfpacht van 2
gulden per jr daarvan de helft toekomt aan de Kerk van Wassenaar en de andere helft aan
Adriaan Jansz. molenaar volgens de brief van 15-10-1609.

353. 28-10-1616. Jan Vrankenzn. van Immerzeel verkoopt Claas Jansz. gebijnaamd Claas Jan
Maat mede wonende Wassenaar al het recht dat hij heeft aan een erf van 19 roe in het dorp,
belend O Cornelis Willeboordsz. met bruikwaar, Z de verkoper, W de Buurweg en N Joost de
Pau, welk erf de koper aangestaan heeft van Goris Willemsz. volgens de brieven van 15-10-
1609 en 28-10-1616, belast met 2 gulden erfpacht, voor 12 gulden.

403v. 12-2-1619. Goris Willemsz. passementwerker verkoopt Adriaan Commersz. beiden
wonende Wassenaar een huis en erf gelegen aldaar, belend O en Z het Kerkehuis en W en N
de Ooststraat, belast volgens de oude brieven van 8-12-1594, 17-3-1602 en 19-5-1613.
Voldaan met een custingbrief.

463v. 21-4-1619. Volgt schuldbrief van 275 pond met hypotheek op het gekochte. Borgen
Goris Willemsz. en Leendert Huibertsz.

510. 7-5-1620 Anthonis Jansz. verzoekt op 6-1-1620 naasting van een partijtje geestland van
4 hond gelegen onder Wassenaar, gekocht door Goris Willemsz. wonende aldaar van Jan
Leendertsz. mede wonende aldaar, daar de voorsz. Jan Leendertsz. huisvrouwen Anthonis
Jansz. huisvrouw volle zuster en broers kinderen waren en dus nader maag en wordt alsnog
aan Anthonis Jansz. overgedragen 4 hond geestland, belend O Maarten Dirksz., Eva Fransdr.
en de Nollelaan, Z Jan Leendertsz., W Jan Willemsz. met bruikwaar en N de weduwe van
Claas Jansz. Maat, de erfgenamen van Neel Joosten en Marytje Goyenbiers, belast met een
erfpacht van 12 st per jr. Voldaan met een custingbrief.


Ora 1621-1626

161. 13-8-1623. Goris Willemsz. den Dubbelden en Willem Arendsz. van der Bijl beiden
wonende Wassenaar als procuratie hebbende van Benjamin Huysman verkopen IJsbrand
Jansz. bakker mede wonende aldaar een huis en erf gelegen binnen Wassenaar, belend O de
Zuidstraat, Z Willem Willemsz. schoenmaker, W Jannetje Jacobsdr. weduwe Garbrand
Cornelisz. bakker en W Arend van der Wielen en Leuntje Jansdr. van Deyl, belast met 22 st 8
penningen per jr tbv de Heilige Geest van Wassenaar, alles volgens de oude brieven van 4-5-
1616 en 3-5-1620. Voldaan met een custingbrief.

226. 9-4-1624. Pieter Pietersz. Poelgeest chirurgijn wonende Wassenaar verkoopt Goris
Willemsz. den Dubbelden wonende Wassenaar een tuin of erf met huisje of loodsje gelegen
binnen Wassenaar, belend N en O de Kerk van Wassenaar, Z de Heerweg en W Jan Cornelisz.
van der Cley schout, belast met 6 gulden 5 st per jr tbv de Kerk van Wassenaar, voor 16
gulden.

182v. 1-11-1623. Jacob Jacobsz. de Block wonende Wassenaar verkoopt Goris Willemsz. den
Dubbelden een hoekje erf gelegen onder Wassenaar, belend N de verkoper, O de laan van de
verkoper, Z de Buurweg en W Crijn Tijsz. voor 60 gulden.

185. 23-11-1623. Goris Willemsz. den Dubbelden wonende Wassenaar verkoopt Jan Jansz. de
Graaff wonende aldaar de helft van een huis en erf gelegen binnen Wassenaar, belend O
Guilliame van Daele en de verkoper, Z de Ooststraat, W Pieter Adriaansz. smid en N de
koper. Voldaan met een obligatie van 252 gulden 4 st 10 penningen.


194v. 19-1-1624. Jacob Jacobsz. de Block wonende Wassenaar verkoopt Goris Willemsz. den
Dubbelden een stuk geest- of teelland, belend O de erfgenamen van Dirk Maartensz. en Jan
Willemsz. met bruikwaar, Z de koper, de Buurweg en Crijn Tijsz., W Gerrit Huibertsz. en de
verkoper en N de Caswatering, belast met 22 st 8 penningen per jr tbv de Kerk van
Wassenaar. Voldaan met een custingbrief

198. 7-3-1624. Gerrit Huibert Tijse wonende Wassenaar beloofde te indemneren Mr Johan
Schouten dr in de rechten en Crijn Tijsz. beiden wonende Wassenaar voor een bedrag van 200
gulden waarvoor zij voor hem borg hebben gestaan voor een obligatie berustende onder Jacob
Jacobsz. Hillenaar mede wonende Wassenaar, met waarborg door Gerrit van een huis en erf
gelegen binnen Wassenaar, belend O Crijn Tijsz. en Goris Willemsz., Z Jan Jansz. kuiper, W
de Morschlaan en N Jacob de Block. Geroyeerd 12-8-1633

226. 9-4-1624. Pieter Pietersz. Poelgeest chirurgijn wonende Wassenaar verkoopt Goris
Willemsz. den Dubbelden wonende Wassenaar een tuin of erf met huisje of loodsje gelegen
binnen Wassenaar, belend N en O de Kerk van Wassenaar, Z de Heerweg en W Jan Cornelisz.
van der Cley schout, belast met 6 gulden 5 st per jr tbv de Kerk van Wassenaar, voor 16
gulden.
  [bron: ORA]
vanaf 04-06-1625     8. 4-6-1625. Volgt schuldbrief van 160 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Goris Willemszn. den Dubbelden en Pouwels Janszn. Houckhuys.   [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 10-09-1627     15v. 10-9-1627. Goris Willemszn. den Dubbelden schuldig aan Steffen van Heussen wonende
Leiden 24 gulden per jr (hoofdsom 400 gulden) met hypotheek op een croft teelland van 7
hond gelegen onder Wassenaar, belend O Jr Geleyn van der Laan, Z de Buurweg en Crijn
Tijszn., W Crijn Tijszn. met Jacob de Block en N de Caswatering en nog op een huis en erf
met twee tuintjes leggende bij de voorsz. Croft onder Wassenaar genaamd het gouden
boomken, belend O de Bergheyse weg en de Buurweg, Z de voorsz. Bergheyse weg, W
Jeroen Joostenzn. en de weduwe van Pouwel Pouwelszn. en N de Buurweg, belast met 22 1/2
st per jr tbv de Kerk van Wassenaar.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 06-07-1628     49. 6-7-1628. Teunis Janszn. wonende Wassenaar verkoopt Goris Willemszn. den Dubbelden
mede wonende Wassenaar 4 hond teelland gelegen onder Wassenaar, belend O de Heerweg of
Molenlaan, Iefje Fransdr. en Maarten Dirkszn., Z Willem Janszn. Langeveld c.s., W Willem
voorsz. met bruikwaar en Claas Corneliszn. en N de Heiweg en Claas voorsz., belast met 12 st
8 penningen per jr tbv Jan Leendertszn. Voldaan met een custingbrief.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 06-07-1628     53. 6-7-1628. Goris Willemszn. den Dubbelden wonende Wassenaar heeft gekocht van
Teunis Janszn. wonende aldaar een croft teelland van 4 hond gelegen onder Wassenaar,
belend O de Heerweg of Molenlaan, Iefje Fransdr. en Maarten Dirkszn., Z Willem Janszn.
Langeveld c.s., W Willem voorsz. met bruikwaar en Claas Corneliszn. en N de Heerweg en
Claas voorsz. en is schuldig aan Steffen van Heussen wonende Leiden een losrente van 12
gulden per jr (hoofdsom 200 gulden) met waarborg het gekochte en een croft van 7 hond land
gelegen onder Wassenaar, belend O Jr Geleyn van der Laan, Z de Buurweg en Crijn Tijszn.,
W Crijn Tijszn. en Jacob de Block en N de Caswatering alsmede een huis met twee erfjes
gelegen bij de voorsz. croft genaamd het gouden Boomken, belend O de Bergheise weg en de
Buurweg, Z de voorsz. Bergheiseweg, W Jeroen Joostenzn. en de weduwe van Pauwel
Pauwelszn. en N de Buurweg.
vanaf 1629     78. 3-5-1629. Pieter Janszn. Hoeckhuyse wonende Wassenaar verkoopt Goris Willemszn. den
Dubbelden 2 huisjes met erven gelegen onder Wassenaar, belend O de erfgenamen van Jan
Corneliszn. Tetroede te Leiden, W de straat van t dorp, Z Job Janszn. en N Neeltje Joppendr.
c.s. Voldaan met een custingbrief van 325 gulden.
78v. 3-5-1629. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte
vanaf 1629     87v. 18-6-1629. Goris Willemszn. den Dubbelden verkoopt Evert Gerritszn. Hammerlaan een
erf gelegen als voren, belend O Michiel Poppe, Z de weg of de Ooststraat, W de gemene gang
en N de erfgenamen van Jan de Graaff en Willem Pieterszn. Langeveld, belast met 50 gulden
hoofdsom, voor 200 gulden.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 27-06-1630     36. (sic) 27-6-1630. Teunis Janszn. wonende Wassenaar verkoopt Goris Willemszn. den
Dubbelden mede wonende Wassenaar een huis en erf gelegen binnen Wassenaar, belend O de
schout van Wassenaar, Z de Heerweg, W de erfgenamen van Crijn Gijsbertszn. van
Remmerswaal en de voorsz. schout en N de voorsz. schout. Voldaan met een custingbrief tbv
de Kerk en Heilige Geest van Wassenaar groot 130 gulden.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 1631     29. 2-4-1631. Goris Willemszn. den Dubbelden verkoopt Maarten Janszn. van de Vijvere de
helft van een croft gelegen aan de noordzijde, belend O Willem Janszn. Langeveld met
bruikwaar, Z de verkoper met de wederhelft, W de koper en N de Kaswatering, belast met de
helft van 22 st 8 penningen per jr. Voldaan met een custingbrief.
vanaf 22-02-1631     9. 22-2-1631. Willem Janszn. Langeveld wonende Wassenaar verkoopt Goris Willemszn. den
Dubbelden mede wonende Wassenaar een huis en erf met barg en schuur gelegen in het Dorp,
belend O Gerrit den Engelsman en Aryen van Monteel, Z de Heerweg en Willem Arendszn.,
W Willem Arendszn. van der Bijl voorsz. en N de koper, belast met 3 gulden 2 st 8 penningen
per jr tbv de kerk van Wassenaar en 350 gulden hoofdsom tbv de kinderen en erfgenamen van
Jan Corneliszn. alias Jan Maat, Doorverkocht aan Andries Huibertszn. duinmeier. Voldaan
met een obligatie van 700 gulden boven de belasting.

10v. 22-2-1631. Goris Willemszn. den Dubbelden verkoopt Andries Huibertszn. duinmeier 50
roe erf, belend O de Heerweg of Heyweg, Z Gerrit den Engelsman, de koper en Willem
Arendszn. van der Bijl c.s., W de koper met bruikwaar en N de verkoper. Voldaan met een
obligatie van 150 gulden
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 30-07-1631     46. 30-7-1631. Goris Willemszn. den Dubbelden wonende Wassenaar verkoopt Maarten
Janszn. van de Vijvere mede wonende Wassenaar de helft van een boomgaard genaamd de
Morschboomgaard gelegen achter het dorp van Wassenaar, belend O, W en N Gijsbert
Meyster en Z Pieter van de Cavey, belast met 16 gulden per jr (de helft van 32 gulden).
Voldaan met een custingbrief.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 03-11-1631     51. 3-11-1631. Goris Willemszn. den Dubbelden wonende Wassenaar verkoopt Pieter Janszn.
Houckhuys mede wonende Wassenaar 2 huisjes met erven gelegen binnen Wassenaar volgens
de oude brief van 3-5-1629. Voldaan met een custingbrief groot 325 gulden welke sprekende
was op de verkoper.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 30-07-1632     82v. 30-7-1632. Maarten Janszn. van de Vijvere wonende Wassenaar verkoopt Goris
Willemszn. den Dubbelden wonende aldaar de helft van een tuin of croft zoals door Goris aan
Maarten werd verkocht op 2-4-1631, belend volgens die brief, voor 300 gulden.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 25-08-1632     3. 25-8-1632. Goris Willemszn. den Dubbelden schuldig aan Sydrach Pieterszn. Cavey nu
wonende Haarlem 6 gulden 5 st per jr (hoofdsom 100 gulden) met hypotheek op een stukje
land of croft gelegen binnen Wassenaar, belend O Maarten Dirkszn., Iefje Fransdr. en de
Heerweg, Z Andries Huibertszn. duinbeyer, W de voorsz. Andries met bruikwaar en Claas
Corneliszn. en N de weg van de Heystraat
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 14-12-1632     8v. 14-12-1632. Goris Willemszn. den Dubbelden verkoopt Jan Christiaanszn. Noort over JM
een tuin of erf met loodsje gelegen binnen Wassenaar, belend N en O de Kerk van Wassenaar,
Z de Heerweg en W Jan Corneliszn. van der Cley oud schout, belast met 6 gulden 5 st per jr
tbv de Kerk van Wassenaar. Voldaan met een custingbrief van 125 gulden.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 22-07-1633     37v. 22-7-1633. Willem Joostenzn. Bollaard substituut-schoolmeester te Wassenaar verkoopt
Cornelis Wouterszn. van Rijn wielmaker wonende Wassenaar een huis en erf gelegen binnen
Wassenaar, belend O de Zuidstraat, Z Jan Janzn. cuiper, W Jacob Garbrandszn. bakker en N
IJsbrand Janszn. bakker, belast met 12 gulden 10 st per jr tbv de Heilige Geest van Wassenaar
en 18 gulden 15 st per jr tbv de brouwerij de Schenkkan te Leiden. Borgen Goris Willemszn.
den Dubbelden en Pieter Janszn. Houckhuys mede wonende Wassenaar. De belasting van de
hypotheek van de Schenkkan is op 10-6-1669 doorgehaald.
vanaf 26-12-1634     71. 26-12-1634. Goris Willemszn. den Dubbelden wonende Wassenaar verkoopt Evert
Gerritszn. Hammerlaan een erf van 20 roe in de lengte en 5 roe in de breedte gelegen binnen
Wassenaar aan de noordzijde van de Kerk van Wassenaar, belend O Geleyn Verlaan, Z de
Buur- of Achterweg en W en N de verkoper, belast met 12 st per jr tbv de Kerk van
Wassenaar, voor 323 gulden 4 st.
  [bron: Rechterlijk Archief]
vanaf 14-06-1640     13v. 14-6-1640. Goris Willemszn. den Dubbelden verkoopt Evert Gerritszn. Hammerlaan een
tuin gelegen in het dorp, belend O de Kerk van Wassenaar met zekere uitgang van de
predikant, Z de Heerweg, W Pieter Janszn. van der Cley oud schout en N de Kerk voorsz.,
belast met 100 gulden tbv de Kerk voorsz., voor 150 gulden boven de belasting.
vanaf 18-09-1642     60v. 18-9-1642. Goris Willemszn. den Dubbelden wonende Wassenaar verkoopt Evert
Gerritszn. Hammerlaan 4 hond teelland volgens de oude brief van 6-7-1628 gelegen onder
Wassenaar, belend O de Molenweg, Z Andries Huibertszn., W de koper en N Claas
Corneliszn. Luyteman, belast met 12 st 8 penningen erfpacht per jr. Voldaan met een
custingbrief van 300 gulden.
Goris is weduwnaar van Jacobine Jansdr (ovl. vr 1606).
Hij trouwde (2), ongeveer 38 jaar oud, op 10-09-1606 in Wassenaar [bron: Nederduits Gereformeerd] met
1025 Jannetje Rogiersdr Poupe, geboren in Hillegom. Jannetje is overleden na 14-06-1663.
Documenten:
vanaf 1647     45v. (sic) 8-11-1647. Maarten Janszn. van de Vijver wonende Wassenaar schuldig aan heer
Johan Loo oud-burgemeester van Haarlem 15 gulden per jr (hoofdsom 300 gulden) met
hypotheek op een huis en erf met croft gelegen in het Dorp bij noorden de Kerk, belend O de
weduwe van Goris Willemszn., Z Pieter van Vlaanderen, W de Morslaan en N de
Kaswatering.
  [bron: RA]
vanaf 25-09-1648     72. 25-9-1648. Maarten Janszn. van de Vijvere wonende Wassenaar schuldig aan Louris Haas
brouwer in de drie Lelies te Haarlem 5 gulden per jr (hoofdsom 100 gulden) met hypotheek
op zijn huis en erf met croft gelegen onder Wassenaar benoorden de Kerk, belend O de
weduwe van Goris Willemszn., Z Pieter van Vladeren, W de Morslaan en N de Caswatering.
24-03-1654     61. 24-3-1654. Jannetje Rogiers weduwe van Goris Willemszn. den Dubbelden met Jan
Goriszn. als haar gekoren voogd verkoopt de heer Jhr Amelis van der Bouckhorst een stukje
teelland liggende dicht achter het dorp van Wassenaar, belend O de koper, Z Cornelis
Corneliszn. Overvest en de Buurweg, W de koper en N de Caswatering, belast met 12 st per jr
tbv de Kerk van Wassenaar. Voldaan met een custingbrief van 1300 gulden.
04-06-1658     207v. 4-6-1658. Jannetje Rogiers weduwe van Goris Willemszn. den Dubbelden verkoopt
Maartje Gorisdr. haar dochter een huis en erf gelegen in de Heystraat onder Wassenaar,
belend O de verkoopster, Z de Bergheysestraat, W de kinderen van Jacob Jeroenszn. en N de
Buurweg, voor 200 gulden.
Haardstede Geld:
folio 23 Het huys vande weduwe van Goris
Willemsz, door de swager Isack
de Pauw aengegeven II
  [bron: Oud archief Wassenaar inv.nr. 405]
Hoofdgeld:
van 24-03-1654 tot 14-06-1663     Jannetje Rogiers weduwe van Goris Willemsz. den Dubbelden
14/6 1663; ,, ,, ,, ,, ,, ,, Vlamingh
  [bron: Vermeld ORA Wassenaar 24-03-1654 en 14-06-1663]
Transportregister:
d.d 24/7 1659; Jannetje Rogiersdr. weduwe van Goris Willemsz. den Dubbelden voor de helft misgaders Jan Gorisz. Vlaming nagelaten zoon en erfgenaam van de voorsz. Goris verkopen Jacob Arijensz. Remmerswaal een huis en erf.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobmijne Gorisdr., geboren na 1606.
II. Rachel Gorisdr., geboren na 1606. Rachel is overleden op 07-11-1694 in Wassenaar, ten hoogste 88 jaar oud.
Religie:
vanaf 1654     Nederduits Gereformeerd (staat: overleden 07-11-1694)   [bron: Lidmatenlijst van 1662]
Haardstede Geld:
1644 folio 6
Jan Schout,huyrder Louris
Maertensz, Anna Roocus
ende Rachell Gorisz, drie
haertsteden; comt III
III. Martijna Gorisdr., geboren na 1606. Martijna is overleden, ten hoogste 33 jaar oud. Zij is begraven op 20-06-1639 in Wassenaar.
httpdocs/genealogie/magdaleentje_gorisd__abraham_de_pauw_08_10_1645.jpg httpdocs/genealogie/magdaleentje_gorisdr._05_03_1623.jpg
281 Magdaleentje Gorisd Abraham de Pauw 08-10-1645
282 Magdaleentje Gorisdr. 05-03-1623
IV. Magdaleentje Gorisdr. (afb. 281 en 282), geboren op 05-03-1623 in Voorschoten. Bij de geboorteaangifte van Magdaleentje was de volgende getuige aanwezig: Jannetgen Gorisdr. (±1599-na 1648) [zus].
Notitie bij de geboorte van Magdaleentje: identificatie NT0000001500
religie NH/NG
datum 5/3/1623
soort DTB Voorschoten
toegang Doopboeken NH Voorschoten, 1621 - 1811. ()
archiefnummer 735
inventarisnummer 1
pagina 4


personen Maddeleentgen (Kind)
Willemsz, Goris (Vader)
Maertensz, Jan (Getuige)
Gorisdr, Jannetgen (Getuige)
Magdaleentje trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1645 in Wassenaar [bron: NG] met Abraham Tobiasz. Pauw. Abraham is een zoon van Tobias Pau en Willempgen Pietersdr..
V. Jan Gorisz de Vlaminch, geboren na 1609 (zie 512).
1536 Goris Willemsz (dezelfde als 1024).
Hij trouwde (2), ongeveer 38 jaar oud, op 10-09-1606 in Wassenaar [bron: Nederduits Gereformeerd] met
1537 Jannetje Rogiersdr Poupe (dezelfde als 1025).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2048 Willem den Dubbelden.
Kinderen van Willem uit onbekende relatie:
I. Gerrit Willemsz den Dubbelden.
II. Goris Willemsz, geboren omstreeks 1568 in Wassenaar (zie 1024).
3072 Willem den Dubbelden (dezelfde als 2048).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 09-04-2016 14:58:35