Dit is Privé en dus een persoonlijke noot van de samensteller

 

Natuurlijk weet ik ook dat U nieuwsgierig bent, zou ik ook zijn als er ergens staat dat het privé is.
U hebt nu nog de kans om weer terug te keren naar de homepagina  dat mag maar nu U toch hier bent aangeland kunt U net zo goed verder lezen.

Bij het maken van deze genealogie ben ik tegen een aantal zaken aangelopen. Vaak zijn dat treurige zaken.
Jong gestorven kinderen, 3 sterfgevallen binnen een aantal maanden in 1 gezin. Ook wel vrolijke zaken. Zoals scheldpartijen waarbij de een de ander uitmaakt voor een dronken dubbeltje en een mevrouw blote gat en daarmee voor het gerecht gaat, kan je ook niet maken bij de vrouw van de burgemeester van Rijnsburg. Orangisten en koperdieven

Vaak zijn hele geschiedenissen te reconstrueren aan de hand van een klein aantal gegevens zoals bijvoorbeeld over Johanna Christina de Vlaming, het leuke daarbij is dat je later gegevens vind die je vermoedens dan bevestigen.

Maar vooral heb ik zo mijn gedachten bij al die familieleden die ons voorgegaan zijn, het merendeel daarvan is niet meer in leven. zo ook de gevallen die ik hierboven benoemd heb. Vaak zie je dat hele gezinnen opkomen en dan na verloop van tijd weer verdwijnen dus sterven. Opa 's en Oma's  van wie je nooit het bestaan hebt geweten voordat je aan de gang ging met de genealogie. Zou mijn opa hebben geweten dat zijn overgrootvader Pieter heette ? dat geloof ik niet. Maar toch maken ze allemaal deel uit van je eigen bestaan. Theoretisch is jou bestaan 100% afhankelijk daarvan dat zij bestaan hebben.

Bij de Joden is het voorgeslacht heel belangrijk, waar kom je vandaan en wie ben je. Een voorbeeld hiervan is de naam Cohen als je die ergens ziet dan weet je dat hij uit de stam van Levi is en dat de naam Cohen priester betekent en dus een afstammeling van Eliazar is. Maar dat zullen de meeste van U wel niet weten. En ik weet ook dat velen die Cohen heten zich niet als een priester voor Gods aangezicht gedragen. Dat is namelijk de betekenis van de naam vaan een priester, Staan voor het aangezicht des Heren. Ik ben trouwens ook geen jood.

Maar even terugkomend op de familieleden die ons allen zijn voor gegaan heel vaak zie je ze zijn gedoopt, Nederlands Hervormd, Gereformeerd, of Rooms Katholiek, en zo worden ze ook begraven. een ieder naar zijn denominatie. Op zulke momenten vraag ik me dan af hoe hebben deze mensen geleefd en hoe zijn ze gestorven. Hebben ze God recht in de ogen kunnen kijken in hun leven, hebben ze geleefd tot eer van God en hebben ze beleefd dat ze zondaars waren zoals zo vaak in de kerk waar ze gingen werd gepreekt. Hebben ze  Jezus Christus leren kennen als hun persoonlijke Redder en Verlosser.

Toch wil ik ook op deze site in dit kleine prive hoekje daarvan getuigen dat ik persoonlijk verlost ben door het werk van mijn Heer Jezus Christus, dat mijn zonden voor het oog van God verdwenen zijn en dat ik wanneer ik gestorven ben God recht in de ogen kan kijken door het werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en dat hoop ik ook voor vele van mijn familieleden die mij reeds voorgegaan zijn en die nu nog in leven zijn. Ik ben misschien helemaal niet zo'n vroom mens, maar ik kan toch zeggen:

Ik weet niet waarom God's gena
aan mij ooit werd betoond
en mij geheel onwaardig mens
Mij zoveel liefde toont

Maar ik weet in wie ik geloofd heb
en ben verzekerd mijn Heer is machtig
dat Hij het pand Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij

Afspelen

 

Neem ook rustig hierover contact met mij op via het adres boven aan de 1e pagina

Wijchen, in september 2004